ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

การ​ตั้งค่า

7 ผลลัพธ์

Sensus Navigation การ​ตั้งค่า

ผู้ใช้​สามารถ​เลือก​ลักษณะ​การ​แสดงผล​เส้นทาง​และ​ข้อมูล​อื่นๆ ได้​โดย​การ​ตั้งค่า

การ​ตั้ง​ค่าการจราจร

ท่าน​สามารถ​เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ลักษณะ​การ​แสดง​ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การจราจร​บน​แผน​ที่​ได้ที่นี่

ข้อมูล​แผนที่

ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​อัพเดต​ซอฟต์แวร์​และ​ข้อมูล​แผน​ที่​จะ​แสดง​ขึ้นที่นี่

การ​ตั้ง​ค่า​แผนที่

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ลักษณะ​การ​แสดง​แผน​ที่​บน​หน้าจอ​สามารถ​เลือก​ได้ที่นี่

การ​ตั้ง​ค่า​การ​แนะนำเส้นทาง

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ลักษณะ​ของ​การ​แสดง​การ​แนะนำ​เส้นทาง​สามารถ​เลือก​ได้ที่นี่

การ​ตั้ง​ค่าเส้นทาง

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ลักษณะ​ของ​การ​คำนวณ​เส้นทาง​สามารถ​เลือก​ได้ที่นี่

การสั่งงาน/การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​การ​แสดง​แผน​ที่​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

เมื่อ​ตั้ง​จุดหมาย​ปลายทาง​แล้ว แผน​ที่​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​โดยอัตโนมัติ ท่าน​ยัง​สามารถ​เลือก​ให้​การ​แสดง​แผน​ที่​ทำงาน​โดย​ไม่​มี​การ​ตั้ง​จุดหมาย​ปลายทาง​ได้​อีกด้วย