ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

ข้อมูลการจราจร

5 ผลลัพธ์

การ​ตั้ง​ค่าการจราจร

ท่าน​สามารถ​เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ลักษณะ​การ​แสดง​ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การจราจร​บน​แผน​ที่​ได้ที่นี่

การสั่งงาน/ยกเลิก​การทำงาน Real Time Traffic Information (ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลา​จริง หรือ RTTI)

รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​จะ​สามารถ​รับ​ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลา​จริง​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​ได้​โดยใช้ RTTI ได้

เหตุการณ์​ไม่​ปกติ​ใน​การจราจร​ในเส้นทาง

รายการ​เหตุการณ์​ไม่​ปกติ​ใน​การจราจร​ใน​เส้นทาง​จะ​แสดงขึ้น

ข้อมูลการจราจร

ระบบ​นำ​ทาง​จะ​รับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​เคลื่อน​ตัว​และ​เหตุการณ์​การจราจร​อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลาจริง (RTTI)

รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​จะ​สามารถ​รับ​ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลา​จริง​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​ได้​โดยใช้ RTTI ได้