ข้อมูลการจราจร

การ​ตั้ง​ค่าการจราจร

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​เลือก​การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​ลักษณะ​การ​แสดง​ข้อมูล​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​การจราจร​บน​แผน​ที่​ได้ที่นี่

P5-1617-Navi-Settings-Traffic

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

แตะที่ NavigationTraffic แล้ว​เลือก​การ​ตั้งค่า:

  • Traffic Events - ต้องการ​ให้​แสดง​ขึ้น​บน​แผน​ที่​และ​นำไปใช้​สำหรับ​การ​คำนวณเส้นทาง
None
Major
All
  • Free Flowing Traffic - เลือก​กล่อง​กา​เครื่องหมาย​เพื่อ​แสดง​บน​แผนที่
  • Avoid Traffic Events - ในเส้นทาง ระบบ​จะ​พิจารณา​ตัวเลือก​เมื่อ​คำนวณเส้นทาง
Never
Ask - ระบบ​จะ​ให้​ข้อเสนอแนะ​ใดๆ สำหรับ​การ​เปลี่ยนแปลง​เส้นทาง​ใน​ระหว่าง​การเดินทาง
Always
  • Use RTTI when an internet connection is available - เลือก​กล่อง​กา​เครื่องหมาย​เพื่อ​ใช้​ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลาจริง (Real Time Traffic Information) ผ่านอินเทอร์เน็ต

    ใช้​กับ​บางตลาด

  • Traffic provider (ผู้ใช้บริการ​ข้อมูลจราจร) - แสดง​แหล่งข้อมูล​ที่​ใช้​สำหรับ​ข้อมูลการจราจร

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่