ข้อมูลการจราจร

การสั่งงาน/ยกเลิก​การทำงาน Real Time Traffic Information (ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลา​จริง หรือ RTTI)

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​จะ​สามารถ​รับ​ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลา​จริง​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​ได้​โดยใช้ RTTI ได้

รถ​จะต้อง​เชื่อมต่อ​อยู่​กับ​อินเทอร์เน็ต​จึง​จะ​สามารถ​ใช้งาน RTTI ได้

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

แตะที่ NavigationTraffic

เลือก​กล่อง​กาเครื่องหมาย Use online traffic information เพื่อใช้ RTTI แทน​ข้อมูล​การจราจร​แบบปกติ

ถ้า​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​ของ​รถ​ขาด​หายไป​ในขณะที่ RTTI ทำงาน​อยู่ ข้อมูล​การจราจร​ตามปกติ​ก็​จะ​ทำงาน​โดยอัตโนมัติ RTTI จะ​เริ่ม​ทำงาน​อีก​ครั้ง​เมื่อ​เชื่อมต่อ​เข้า​กับ​อินเทอร์เน็ต​อีก​ครั้งหนึ่ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่