ข้อมูลการจราจร

ข้อมูลการจราจร

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​นำ​ทาง​จะ​รับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การ​เคลื่อน​ตัว​และ​เหตุการณ์​การจราจร​อย่างต่อเนื่อง

บันทึก

ข้อมูล​จราจร​มี​เฉพาะ​ใน​บางพื้นที่/ประเทศ

พื้นที่​กระจาย​ข้อมูล​จราจร​กำลังขยาย​เพิ่มขึ้น​อย่างต่อเนื่อง

ส่วน "การ​ตั้ง​ค่าการจราจร​" จะ​อธิบาย​การ​ปรับ​ต่างๆ ที่​สามารถ​ทำ​ได้​สำหรับ​การ​แสดง​ข้อมูล​การจราจร​บน​แผนที่

P5-1617-Navi-Traffic on map

ตัวอย่าง​ข้อมูลการจราจร

เหตุการณ์​ไม่​ปกติ​ใน​การจราจร อาทิ​เช่น การจราจร​ที่​ติดขัด​และ​เคลื่อน​ตัวช้า​, การ​ซ่อมถนน​, อุบัติเหตุ และ​อื่นๆ จะ​แสดง​ขึ้น​บน​แผน​ที่​ด้วย​สัญลักษณ์​ที่​แตกต่างกัน

เมื่อ​เหตุการณ์​ไม่​ปกติ​นั้น​มี​ปัญหา​รุนแรง​มาก​ขึ้น ขอบเขต​ของ​เหตุการณ์​เหล่านั้น​จะ​แสดง​ขึ้น​ด้วย​เส้น​สี​แดง​ลาก​ยาว​ไป​ตาม​ถนน เช่น กรณี​การ​ซ่อมถนน เส้น​ดังกล่าว​จะ​แสดง​ขึ้น​ตาม​ทิศ​ทางการ​เดินทาง​ที่​มี​เหตุการณ์​ไม่​ปกติ​นั้น ถ้า​เหตุการณ์​ไม่​ปกติ​เกิดขึ้น​ทั้ง​สองทิศทาง ส่วน​ของ​ถนน​จะ​มี​เส้น​สี​แดง​ลาก​ยาว​ทั้ง​สองฝั่ง

ข้อมูล​เกี่ยวกับ​การจราจรติดขัด

แตะ​ที่​สัญลักษณ์​สำหรับ​การจราจรติดขัด

บัตร​ข้อมูล​จะ​แสดงขึ้น ตัวอย่าง​ของ​ข้อมูล ได้แก่ ตำแหน่ง​ของ​เหตุการณ์​ไม่​ปกติ​พร้อม​ชื่อ​ถนน​หรือ​หมายเลข​ถนน และ​สภาพ​เหตุการณ์ ขอบเขต​หรือระยะเวลา

หลีกเลี่ยง​การจราจรติดขัด

ถ้า​เหตุการณ์​ไม่​ปกติ​นั้น​อยู่​บน​เส้นทาง สามารถ​เลือกออปชั่น Avoid ได้ ระบบ​จะ​คำนวณ​เส้นทาง​เลือกอื่น

สำหรับ​คำอธิบาย โปรด​ดูที่ "การจราจร​ติดขัด​ในเส้นทาง"

ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลาจริง (RTTI)

ใช้​กับ​บางตลาด

รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ต​จะ​สามารถ​รับ​ข้อมูล​การจราจร​ใน​เวลา​จริง​ผ่าน​อินเทอร์เน็ต​ได้​โดยใช้ RTTI ได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่