ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

ข้อมูลระบบ

5 ผลลัพธ์

การ​อัพเดต​ข้อมูล​แผน​ที่ด้วย MapCare

MapCare เป็น​บริการ​อัพเดต​แผน​ที่​สำหรับ​รถ​วอล​โว่​ที่ติดตั้ง Sensus Navigation ข้อมูล​แผน​ที่​สามารถ​อัพเดต​ผ่าน​ทาง​อินเทอร์เน็ตได้

การ​อัพเดต​ข้อมูล​แผน​ที่​ผ่านทาง PC และ USB

การ​ดาวน์​โหลด​ข้อมูล​แผน​ที่​จาก​อินเทอร์เน็ต​ลง​ใน​หน่วยความจำแบบ USB จากนั้น​จึง​ดาวน์​โหลด​จาก​หน่วยความจำแบบ USB ไป​ยังรถ

ข้อตกลง​การ​อนุญาต​ใช้​สิทธิ​สำหรับ​ระบบ​นำ​ทาง​ด้วย​แผนที่

ใบอนุญาต* คือ​ข้อตกลง​สำหรับ​ให้​สิทธิ์​ใน​การ​ดำเนินการ​กิจกรรม​บางอย่าง หรือ​การ​ใช้​สิทธิ์​ที่​ได้รับ​มอบ​จาก​บุคคล​อื่น ตาม​ข้อกำหนด​และ​เงื่อนไข​ในข้อตกลง

การ​อัพเดต​ข้อมูล​แผน​ที่​ด้วย​รถ​ที่​มี​การ​เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เมื่อ​รถ​เชื่อมต่อ​กับ​อินเทอร์เน็ต จะ​สามารถ​อัพเดต​ข้อมูล​แผน​ที่​ผ่าน​ทางการ​เชื่อมต่อ​อินเทอร์เน็ตได้

ลิขสิทธิ์​สำหรับ​การ​นำ​ทาง​บน​แผนที่