ศึกษาคู่มือของคุณ

S90
2017

ป้อน​จุดหมายปลายทาง

7 ผลลัพธ์

ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​ด้วย​สถานที่น่าสนใจ (Point of Interest - POI)

การ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​สามารถ​ทำ​ได้​หลายวิธี - การระบุ POI ก็​เป็น​วิธีหนึ่ง

บันทึก​จุดหมาย​ปลายทาง​โดยใช้ "Send to Car"

การ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธี การ​ใช้ฟังก์ชัน Send to Car (ส่งไป​ยังรถ) ก็​เป็น​หนึ่ง​ใน​วิธีเหล่านั้น

ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​บน​แผน​ที่โดยตรง

การ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธี วิธีการ​กำหนด​โดย​ใช้​นิ้ว​มือ​บน​แผน​ที่​ก็​เป็น​หนึ่ง​ใน​วิธีเหล่านั้น

การ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​โดย​ใช้​ที่อยู่

การ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธี วิธีการ​กำหนด​โดย​ใช้​ที่​อยู่​ก็​เป็น​หนึ่ง​ใน​วิธีเหล่านั้น

การ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​โดย​ใช้​การ​ค้นหา​ด้วย​ข้อความ​แบบอิสระ

การ​ตั้ง​จุดหมาย​ปลายทาง​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​แบบ เช่น การ​ค้นหา​ด้วย​ข้อความ​แบบ​อิสระ เป็น​ต้น การ​ค้นหา​นี้​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​หมายเลขโทรศัพท์​, รหัสไปรษณีย์​, ถนน​, เมือง​, พิกัด และ​สถานที่น่าสนใจ (Point of Interest - POI)

การ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​ด้วย​รายการล่าสุด/รายการโปรด/ไลบรารี

การ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธี วิธีการ​เลือก​จาก​รายการ​ก็​เป็น​หนึ่ง​ใน​วิธีเหล่านั้น

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​การ​ป้อน​จุดหมายปลายทาง

การ​ป้อน​จุดหมาย​ปลายทาง​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธีด้วยกัน