ป้อน​จุดหมายปลายทาง

การ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​ด้วย​รายการล่าสุด/รายการโปรด/ไลบรารี

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธี วิธีการ​เลือก​จาก​รายการ​ก็​เป็น​หนึ่ง​ใน​วิธีเหล่านั้น

การ​แสดง​รายการเหล่านี้:

P5-1507-Navi-Symbol Set dest.

1. แตะที่ Set dest. ที่​ด้านล่าง​ของหน้าจอ - ภาพ​แผน​ที่​จะ​เปลี่ยนเป็น​การ​ค้นหา​โดย​ใช้​ที่อยู่

2. จากนั้น​ให้​เลือก​รายการ​ที่​ด้านบน​ของ​หน้าจอ​รายการ​ใด​รายการ​หนึ่งต่อไปนี้:

  • Recent
  • Favourites
  • Library

หลังจาก​ได้​เลือก​รายการ​ตัวเลือก​แล้ว ให้​กดปุ่ม Start navigation หรือปุ่ม Add as waypoint เพื่อ​เพิ่ม​รายการ​นั้น​เป็น​จุดหมายปลายทาง

รายการล่าสุด

P5-1507-NAVI-Ange resmål Recent

การ​ค้นหา​รายการ​ล่าสุด​จะ​อยู่​ใน​รายการที่นี่ เลื่อน​และเลือก

นอกจากนี้​รายการ​ล่าสุด​จะ​อยู่​ใน​ออปชั่น​เมนู​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​เลือก​ได้​โดย​ใช้​ปุ่มกด​ด้านขวา​บน​พวงมาลัย โปรด​ดูที่ "จอแสดงผล​และ​ปุ่ม​ควบคุม​การ​ทำงาน​สำหรับ​ระบบ​นำ​ทาง​ด้วย​แผนที่"

รายการ​สามารถ​แก้ไข​ได้​โดยใช้ Edit

รายการโปรด

P5-1646-NAVI-Ange resmål Favourites

ตำแหน่ง​ที่​ถูก​ระบุ​เป็น​รายการ​โปรดจาก Library จะ​อยู่​ใน​รายการที่นี่ เลื่อน​และเลือก

ตำแหน่ง​ที่​ลบ​ออกจาก Favourites จะ​ยังคง​อยู่ใน Library แต่​จะ​มี​รูปดาว "แบบดับ​" กำกับอยู่ การ​ใส่​ตำแหน่ง​ดังกล่าว​กลับ​เข้า​ไปใน Favourites - ไปที่ Library และ​เลือก​ทำ​เครื่องหมาย​รูป​ดาว​ของ​ตำแหน่ง​อีกครั้ง

จุดหมาย​ปลายทาง​ที่​ใช้​งาน​บ่อย​สามารถ​ตั้ง​โปรแกรม​และ​ใช้​งาน​ได้ด้วย Set home address จุดหมาย​ปลายทาง​ที่ตั้ง​โปรแกรมแล้ว Home จะ​อยู่​ใน​ออปชั่น​เมนู​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​เลือก​ได้​โดย​ใช้​ปุ่มกด​ด้านขวา​บน​พวงมาลัย โปรด​ดูที่ "จอแสดงผล​และ​ปุ่ม​ควบคุม​การทำงาน"

รายการ​สามารถ​แก้ไข​ได้​โดยใช้ Edit

ไลบ​รารี่

P5-1617-NAVI-Ange resmål Library

ตำแหน่ง​ที่​บันทึก​ไว้​และ​กำหนดการ​เดินทาง​จะ​เก็บ​อยู่ที่นี่ รายการ​ที่​ถูก​บันทึก​ไว้​ล่าสุด​จะ​อยู่​บน​รายการ​ด้านบนสุด

แตะที่ "รูปดาว​" ของ​ตำแหน่ง​เพื่อเลือก/ยกเลิก​การ​เลือก​เป็น​รายการโปรด ตำแหน่ง​ที่​มี​การ​เน้นไว้/มี​รูป​ดาว​ที่​มี​สี​เติม​อยู่​ภายใน​จะ​แสดง​รายการ​อยู่​ในหัวข้อ "Favourites"

ตำแหน่ง​ที่​ถูก​ลบ​ออกจาก Library จะ​ถูก​ลบ​ออกจาก Favourites ด้วย

ไลบ​รา​รี่​สามารถ​จัดเรียง​ได้​หลายวิธี:

  • Added - เรียง​ตามเวลา
  • Name - เรียง​ตามลำดับตัวอักษร
  • Distance - เรียง​ตาม​ระยะห่าง​จาก​ตำแหน่ง​ในปัจจุบัน
  • Received - ตำแหน่ง​ที่​ถูก​ส่งไป​ยัง​รถ​โดย​ใช้ฟังก์ชั่น "Send to Car" จะ​ถูก​กรองออก ตำแหน่ง​ใหม่​ที่​ยัง​ไม่​ถูก​อ่าน​จะ​มีเครื่องหมาย 'สี​น้ำเงิน​' และ​จะ​หายไป​เมื่อ​มี​การ​อ่าน​ตำแหน่งแล้ว สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ในส่วน "บันทึก​จุดหมาย​ปลายทางด้วย Send to car"

การใช้ Edit ทำ​ให้​สามารถ​ลบ​ข้อมูล​ใด​ข้อมูล​หนึ่ง​หรือ​หลาย​ข้อมูล​ใน​รายการได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่