ป้อน​จุดหมายปลายทาง

ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​บน​แผน​ที่โดยตรง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​สามารถ​ทำ​ได้​หลาย​วิธี วิธีการ​กำหนด​โดย​ใช้​นิ้ว​มือ​บน​แผน​ที่​ก็​เป็น​หนึ่ง​ใน​วิธีเหล่านั้น

ใน​หลาย​กรณี วิธี​ที่​ง่าย​ที่สุด​ก็​คือ​การ​เลื่อน​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​ที่​ต้องการ แล้ว​แตะ​ด้วย​นิ้ว​ของท่าน

P5-1507-Icon-Navi launch fullscreen

ก่อน​อื่น​ต้อง​ตรวจสอบ​ว่า​มุมมอง​แผน​ที่​อยู่​ใน​โหมด​ใหญ่สุด: ถ้า​สามารถ​มองเห็น​ปุ่ม​ได้​บน​หน้าจอ ให้​กด​ปุ่ม​เพื่อ​ขยาย​มุมมอง​แผน​ที่​ให้​ใหญ่ที่สุด

จากนั้น​ปฏิบัติดังนี้:

  1. เลื่อน​แผน​ที่​ไป​จนกว่า​จะ​มองเห็น​ตำแหน่ง​ที่ต้องการ
  2. กด​ตำแหน่ง​ค้างไว้ - ไอ​คอน​จะ​ถูก​สร้าง​ขึ้น​และ​เมนู​จะ​แสดงขึ้น
P5-1507-Navi Ange mål-Klick på karta

3. เลือก Go here - การ​แนะนำ​เส้นทาง​เริ่มต้นขึ้น

ลบ​ไอคอน

ใน​การ​ลบ​ไอ​คอน​จากตำแหน่ง:

  • เลือก Delete

ปรับ​ตำแหน่ง​ของ​ไอคอน

ใน​การ​ปรับ​ตำแหน่ง​ของ​ไอคอน:

  1. แตะ​ที่​ไอ​คอน​ค้าง​ไว้ แล้ว​ลาก​ไป​ที่​ตำแหน่ง​ที่​ต้องการ แล้ว​ยก​นิ้วขึ้น

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่