ป้อน​จุดหมายปลายทาง

ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​ด้วย​สถานที่น่าสนใจ (Point of Interest - POI)

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ระบุ​จุดหมาย​ปลายทาง​สามารถ​ทำ​ได้​หลายวิธี - การระบุ POI ก็​เป็น​วิธีหนึ่ง

P5-1507-Navi-Symbol Set dest.

แตะที่ Set dest. ที่​ด้านล่าง​ของหน้าจอ - ภาพ​แผน​ที่​จะ​เปลี่ยนเป็น​การ​ค้นหา​โดย​ใช้​ที่​อยู่​พร้อม​ด้วย​ช่อง​ข้อมูล​สำหรับ​การ​ค้นหา​โดย​ใช้​ที่อยู่

กดปุ่ม POI

แตะ​ที่​ตัว​กรอง​ที่ต้องการ:

  • Near the car
  • Near the destination
  • Close intermediate destinations (ปิด​จุดหมาย​ปลายทาง​ย่อย​ระหว่างทาง)
  • Along route
  • Around point on map

ค้นหา​และเลือก POI ที่ต้องการ

เลือก Start navigation หรือ Add as waypoint

P5-1507-NAVI-Ange resmål POI

ตัวอย่างของ POI

POI หลายรายการ (เช่น ร้านอาหาร) จะ​มี​หมวดย่อย (เช่น อาหาร​จาน​ด่วน เป็นต้น)

ในส่วน "การ​ตั้ง​ค่า​แผนที่​" สามารถ​เลือก​ได้​ว่า​จะให้ POI ใด​แสดง​ขึ้น​บน​แผนที่ POI ทั้งหมด​ที่​มี​อยู่​ใน​เขต​พื้นที่​ปัจจุบัน​จะ​อยู่​ในรายการ การ​ตั้ง​ค่า​นี้​จะ​ไม่​ส่งผล​กระทบ​ต่อ​การค้นหา POI เพื่อ​ใช้​เป็น​จุดหมาย​ปลายทาง แม้ว่า POI ที่​ยกเว้น​จะ​แสดง​ขึ้น​เป็น​จุดหมาย​ปลายทาง​แบบ​ทางเลือก​ก็ตาม

POI บาง​แห่ง​จะ​แสดง​ขึ้น​เป็น​อันดับ​แรก​บน​แผน​ที่​เมื่อ​อัตราส่วนเป็น 1 km (1 mi)

บันทึก

  • สัญลักษณ์สำหรับ POI และจำนวน POI ใน​แต่​ละ​ตลาด​จะ​แตกต่าง​กันออกไป
  • เมื่อ​ทำ​การ​อัพเดต​ข้อมูล​แผน​ที่ อาจ​มี​สัญลักษณ์​ใหม่​แสดง​ขึ้น และ​สัญลักษณ์​ที่​มี​ก่อน​หน้า​นี้​จำนวน​หนึ่ง​อาจ​หายไป ท่าน​สามารถ​ดู​สัญลักษณ์​ทั้งหมด​ที่​ใช้​ใน​ระบบ​แผน​ที่​ใน​ปัจจุบัน​ได้​ใน​ระบบเมนู


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่