ตัวควบคุม

การ​ใช้​แป้นพิมพ์​บน​จอแสดงผลส่วนกลาง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

แป้นพิมพ์​บน​จอแสดงผล​ส่วนกลาง​ทำ​ให้​สามารถ​ป้อน​ข้อมูล​โดย​ใช้​ปุ่ม​ต่างๆ ได้ และ​ยัง​สามารถ​ใช้มือ "วาด​" ตัวอักษร​และ​อักขระ​ต่างๆ บน​หน้าจอ​ได้​อีกด้วย

การ​ป้อน​ข้อมูล​โดย​ใช้แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์​สามารถ​ใช้​ใน​การ​ป้อนอักขระ​, ตัวอักษร และ​ตัวเลข เช่น เพื่อ​เขียน​ข้อความ​จากรถ​, ป้อน​รหัสผ่าน หรือ​ค้นหา​บทความ​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​แบบ​ดิจิตอล เป็นต้น

แป้นพิมพ์​จะ​แสดง​ขึ้น​เมื่อ​สามารถ​ป้อน​ข้อมูล​บน​หน้าจอ​ได้เท่านั้น

P5-1646-Keypad layout

รูปภาพ​แสดง​ภาพรวม​ของ​ปุ่ม​ต่างๆ ที่​อาจ​แสดง​ขึ้น​บนแป้นพิมพ์ ลักษณะ​ที่​ปรากฏ​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป โดย​ขึ้นอยู่​กับ​การ​ตั้ง​ค่า​ภาษา​และ​บริบท​ในขณะ​ที่​กำลัง​ใช้​แป้นพิมพ์อยู่

แถว​ของ​คำ​หรือ​อักขระ​ที่แนะนำ

สำหรับ​กลุ่ม​ภาษา​เอเชียติก

คำ​ที่​แนะนำ​จะ​ได้รับ​การ​ปรับเปลี่ยน​เมื่อ​ป้อน​ตัวอักษร​ตัวใหม่ เรียกดู​คำ​ที่​แนะนำ​ต่างๆ โดย​การ​กด​ลูกศร​ชี้​ด้านขวา​และ​ลูกศร​ชี้ด้านซ้าย แตะ​ที่​คำ​ที่​แนะนำ​เพื่อ​เลือก​คำนั้น โปรด​ทราบ​ว่า​ฟังก์ชัน​นี้​ไม่ได้​รับ​การ​สนับสนุน​ใน​ตัวเลือก​ภาษาทั้งหมด ถ้า​ไม่​มี​คำ​ที่​แนะนำ แถว​นี้​จะ​ไม่​แสดง​ขึ้น​บนแป้นพิมพ์
อักขระ​ที่​มี​อยู่​บน​แป้นพิมพ์​จะ​ขึ้นอยู่​กับ​ภาษา​ที่​เลือกไว้ (ดูข้อ 7) แตะ​ที่​อักขระ​เพื่อ​ป้อน​อักขระนั้น
ปุ่ม​จะ​ทำงาน​ใน​ลักษณะ​ต่างๆ กัน​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​เนื้อหา​ที่​กำลัง​ใช้​แป้นพิมพ์​อยู่ โดย​อาจ​เป็น​การป้อน @ (เมื่อ​ป้อน​ที่​อยู่​อีเมล) หรือ​ในการขึ้น​บรรทัดใหม่ (สำหรับ​การ​ป้อน​ข้อความตัวอักษร)
ซ่อนแป้นพิมพ์ ถ้า​ไม่​สามารถ​ทำ​ได้ ปุ่ม​จะ​ไม่​แสดงขึ้น
ใช้​ใน​การ​เขียน​ด้วย​อักษร​ตัวพิมพ์ใหญ่ กด​อีก​ครั้ง​เพื่อ​เขียน​อักษร​ตัวพิมพ์​ใหญ่​หนึ่ง​ตัว แล้ว​ต่อ​ด้วย​ตัวอักษร​ตัวพิมพ์เล็ก กด​อีก​ครั้ง​เพื่อ​เขียน​ข้อความ​ด้วย​อักษร​ตัวพิมพ์​ใหญ่ทั้งหมด การ​กด​ครั้ง​ถัดไป​จะ​เปลี่ยน​แป้นพิมพ์​กลับไป​เป็น​ตัวอักษร​ตัวพิมพ์เล็ก ใน​โหมด​นี้ ตัวอักษร​ตัว​แรก​หลังจากจุด​, เครื่องหมาย​อัศเจรีย์ หรือ​เครื่องหมาย​คำถาม จะ​เป็น​อักษร​ตัวพิมพ์​ใหญ่เสมอ ตัวอักษร​ตัว​แรก​ใน​ช่อง​ข้อความ​จะ​เป็น​อักษร​ตัวพิมพ์​ใหญ่​ด้วยเช่นกัน ใน​ช่อง​ข้อความ​ที่​ใช้​สำหรับ​ชื่อ​หรือ​ที่​อยู่ คำ​แต่​ละ​คำ​จะ​เริ่มต้น​ด้วย​อักษร​ตัวพิมพ์​ใหญ่​โดยอัตโนมัติ ใน​ช่อง​ข้อความ​สำหรับรหัสผ่าน​, ที่​อยู่​เว็บ หรือ​ที่​อยู่​อี​เมล ตัวอักษร​ทั้งหมด​จะ​เป็น​อักษร​ตัวพิมพ์​เล็ก​โดย​อัตโนมัติ ยกเว้น​ใน​กรณี​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้​เป็น​อย่าง​อื่น​โดย​ใช้ปุ่ม
การ​ป้อนตัวเลข แป้นพิมพ์ (2) จะ​แสดง​ขึ้น​เป็นตัวเลข กด (ซึ่ง​แสดง​ขึ้น​ใน​โหมด​ตัวเลข​แทนที่​จะเป็น ) เพื่อ​กลับไป​เป็น​แป้นพิมพ์​ตัวอักษร หรือ เพื่อ​เปิด​แป้นพิมพ์​สำหรับ​อักขระพิเศษ
เปลี่ยน​ภาษา​ใน​การ​ป้อน​ข้อความ เช่น UK อักขระ​ที่​สามารถ​ใช้ได้​และ​คำ​ที่แนะนำ (1) จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ภาษา​ที่เลือก กด​เพื่อ​เปิด​รายการ​ภาษา แล้ว​แตะ​ที่​ภาษา​ที่​ต้องการใช้ ใน​การ​เพิ่ม​ภาษา​เพิ่มเติม​ในแป้นพิมพ์ - โปรด​ดู​ในหัวข้อ "การ​เปลี่ยน​ภาษา​ของแป้นพิมพ์​" ที่​ด้านล่างนี้
เว้นวรรค
ลบ​ข้อความ​ที่ป้อน กด​เป็น​เวลา​สั้นๆ เพื่อ​ลบ​อักขระ​ที​ละตัว กด​ปุ่ม​ค้าง​ไว้​เพื่อ​ลบ​อักขระ​อย่าง​รวดเร็วยิ่งขึ้น
เปลี่ยน​โหมด​ของ​แป้นพิมพ์​เพื่อ​เขียน​ตัวอักษร​และ​อักขระ​ต่างๆ ด้วย​มือแทน อ่าน​เพิ่มเติม​ในหัวข้อ "การ​เขียนอักขระ/ตัวอักษร​ด้วย​มือ​บนหน้าจอ"

กด​ปุ่ม​ยืนยัน​ที่​อยู่​เหนือแป้นพิมพ์ (ไม่ได้​แสดง​ไว้​ในรูป) เพื่อ​ยืนยัน​ข้อความ​ที่ป้อน ลักษณะ​ของ​ปุ่ม​จะ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นกับบริบท

การ​เปลี่ยน​ภาษา​ของแป้นพิมพ์

เพื่อให้​สามารถ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ภาษา​ของ​แป้นพิมพ์​ภาษา​ต่างๆ ได้ ต้อง​ตั้ง​ค่า​ภาษาใน Settings ก่อน

การเพิ่ม/การ​ลบ​ภาษา​ใน​การ​ตั้งค่า

แป้นพิมพ์​จะ​มี​การ​กำหนดให้​เป็น​ภาษา​เดียวกับ​ภาษา​ของ​ระบบ​โดยอัตโนมัติ ภาษา​ของ​แป้นพิมพ์​สามารถ​เปลี่ยนแปลง​ได้​ด้วย​ตนเอง​โดย​ไม่​มี​ผล​กับ​ภาษา​ของระบบ

กด Settings ใน​มุมมอง​ระดับบนสุด

กด SystemKeyboard Layouts

เลือก​ภาษา​อย่าง​น้อย​หนึ่ง​ภาษา​จากรายการ

ในตอนนี้ ท่าน​สามารถ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ภาษา​ที่​เลือก​ไว้​ได้​โดยตรง​จาก​แป้นพิมพ์​สำหรับ​การ​ป้อนข้อความ

ถ้า​ไม่​มี​การ​เลือก​ภาษา​ใดๆ ไว้ใน Settings แป้นพิมพ์​จะ​ใช้​ภาษา​เดียวกัน​กับ​ภาษา​ของ​ระบบ​ของรถ​; โปรด​ดู​ในส่วน "การ​เปลี่ยน​การ​ตั้ง​ค่า​ของ​ระบบ​ใน​มุมมอง​การ​ตั้งค่า"

การ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ภาษา​ต่างๆ ในแป้นพิมพ์

P5-1507-Keypad change language

เมื่อ​เลือก​ภาษา​ต่างๆ ไว้ใน Settings สามารถ​ใช้​ปุ่มแป้นพิมพ์ (แสดง​ใน​บริบท​เป็นหมายเลข 7 ใน​รูปภาพด้านบน) เพื่อ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ภาษา​ที่ต่างกัน

ใน​การ​เปลี่ยน​ภาษา​ของแป้นพิมพ์:

กด​ปุ่ม​ค้างไว้ (ดู​รูปด้านบน)

รายการ​จะ​เปิดขึ้น

เลือก​ภาษา​ที่ต้องการ ถ้า​ได้​เลือก​ภาษาใน Settings ไว้​มากกว่า​สี่​ภาษา จะ​สามารถ​เลื่อน​ภายใน​รายการ​จาก​แป้นพิมพ์ได้

แป้นพิมพ์​จะ​เปลี่ยนไป​ยัง​ภาษา​ที่​เลือก และ​เสนอ​คำ​ที่​แนะนำ​ใน​ภาษานั้นๆ

รูปแบบ​ต่างๆ ของ​ตัวอักษร​หรืออักขระ

P5-1507-Keypad special characters

ใน​การ​เลือก​รูปแบบ​ใด​รูปแบบ​หนึ่ง​ของตัวอักษร/อักขระ เช่นé หรือ è:

กด​ที่ตัวอักษร/อักขระ​ค้างไว้

กล่อง​พร้อม​ด้วย​รูปแบบ​ต่างๆ ที่​เป็นไป​ได้​ของตัวอักษร/อักขระ​นั้น​จะ​เปิดขึ้น

กด​รูปแบบ​ที่ต้องการ ถ้า​ไม่​มี​การ​เลือก​รูปแบบ​ใดๆ ระบบ​จะ​ป้อนตัวอักษร/อักขระดั้งเดิม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่