ข้อมูล​ป้าย​บนถนน

การ​เตือน​สำหรับ​ขีดจำกัด​ความเร็ว​และ​กล้อง​ตรวจจับ​ความเร็ว​จาก​ระบบ​ข้อมูล​ป้ายถนน*

อัปเดตแล้ว 1/21/2020

การ​เตือน​สำหรับ​ขีดจำกัด​ความเร็ว​และ​กล้อง​ตรวจจับ​ความเร็ว​จาก​ระบบ​ข้อมูล​ป้ายถนน*

ระบบ​ข้อมูล​ป้ายถนน (RSIRoad Sign Information) จะ​มี​ฟังก์ชัน​ย่อย​ที่​สามารถ​เตือน​ให้​คนขับ​ทราบ​เมื่อ​เกิน​ขีดจำกัด​ความเร็ว หรือ​ทำงาน​ร่วมกับ​กล้อง​ตรวจจับความเร็ว

P5-XC90H-1519-Road Sign Information, speed camera information in driver display

ตัวอย่าง​ของ​ข้อมูล​บน​กล้อง​ตรวจจับ​ความเร็ว​และ​ตัว​จำกัด​ความเร็ว​ใน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับ

Speed Limit Warning

P5-1519-Road Sign Information, 90 km/h symbol

การ​เตือน​ความเร็ว​นี้​แสดง​โดย​การ​กะพริบ​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​สำหรับคนขับป้าย​จราจร​บน​ถนน​ได้รับ​การ​ปรับแต่ง​ให้​เหมาะสม​สำหรับ​แต่​ละ​ตลาด ภาพ​ที่​แสดง​ที่นี่​เป็น​เพียง​ตัวอย่างเท่านั้น ซึ่ง​แสดง​ความเร็ว​สูงสุด​ที่​ใช้​งาน​ได้​ที่​อนุญาต​เป็น​การ​ชั่วคราว​เมื่อ​เกิน​ความเร็วนี้

ระบบ​จะ​ส่ง​การ​เตือน​ความเร็ว​เสมอ​เมื่อ​เกิน​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ตาม​ข้อมูล​กล้อง​ตรวจจับความเร็ว

Speed Limit Warning เตือน​ให้​คนขับ​ทราบ​เมื่อ​ใช้​ความเร็ว​เกิน​กว่า​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ที่​ใช้ได้​หรือ​เกินกว่า "ความเร็วสูงสุด​" ที่​เลือก​ไว้​ล่วงหน้า และ​เตือน​ซ้ำ​อีก​ครั้ง​หลังจาก​เวลา​ผ่านไป ประมาณ 1 นาที ภายใน​ขอบเขต​ของ​ขีดจำกัด​ความเร็ว​เดิม​นั้น จนกว่า​คนขับ​จะ​ลด​ความเร็วลง

เมื่อ​รถ​เข้า​ใกล้​ขอบเขต​ของ​ขีดจำกัด​ความเร็วใหม่/ที่​แตกต่าง จะ​มี​การ​เตือน​ใหม่​เมื่อ​ใช้​ความเร็ว​เกิน​กว่า​ขีดจำกัดความเร็ว (รวมทั้ง​ตัวเตือน)

บันทึก

หาก​ต้องการ​ให้​มี​การ​เตือน​เมื่อ​ท่าน​ขับ​รถ​เกิน​ความเร็ว​ที่​กำหนด ต้อง​สั่งงานฟังก์ชั่น Speed Limit Warning และ​ตั้ง​ค่า​ฟังก์ชั่นย่อย Road Sign Audio Warning ไปที่ เปิด เมื่อ​ท่าน​ขับ​รถ​เร็ว​เกิน​ความเร็ว​ที่​ระบุ​โดยฟังก์ชั่น 'ข้อมูล​ป้ายถนน​' ใน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ เสียง​เตือน​จะ​ดังขึ้น

การ​เตือน​สำหรับ​กล้อง​ตรวจจับความเร็ว

P5-1519-Road Sign information, speed camera warning

รถ​ที่​มี​ระบบ​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บน​ถนน และ Sensus Navigation จะ​สามารถ​ให้​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​กล้อง​ตรวจจับ​ความเร็ว​ที่​จะ​มาถึง​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับได้ข้อมูล​เกี่ยวกับ​กล้อง​ตรวจจับ​ความเร็ว​บน​แผน​ที่​ระบบ​นำ​ทาง​จะ​ไม่​มี​ให้บริการ​ใน​ทุกตลาด/ทุกพื้นที่

ถ้า​ความเร็ว​รถ​เกิน​ขีดจำกัด​ความเร็ว​ที่​ตรวจ​พบ​ในขณะ​ที่​เปิด​ใช้​งานฟังก์ชัน Speed Limit Warning ไว้ จะ​มี​การ​ส่ง​คำ​เตือน​เมื่อ​รถ​เข้า​ใกล้​กล้อง​ตรวจจับ​ความเร็ว ถ้า​แผน​ที่​ระบบ​นำ​ทาง​สำหรับ​พื้นที่​ที่​เกี่ยวข้อง​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​กล้อง​ตรวจจับความเร็ว

บันทึก

จะ​มี​ตัวเลือก​ใน​การ​รับ​เสียง​เตือน​สำหรับ​กล้อง​ตรวจจับ​ความเร็ว​โดย​แยก​ออก​จาก​การ​เตือน​ความเร็ว​รถ​และ​การ​เกิน​ขีดจำกัด​ความเร็ว ถึงแม้ว่า​จะ​ปิด​การ​ทำงาน​ของฟังก์ชัน Road Sign Audio Warning ไว้​ก็ตาม


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่