ข้อมูล​ป้าย​บนถนน

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน*

อัปเดตแล้ว 1/21/2020

ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน*

ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน (RSIRoad Sign Information) สามารถ​ช่วย​ให้​คนขับ​สังเกต​ป้าย​จราจร​บน​ถนน​ที่​เกี่ยวกับ​ความเร็ว​และ​ป้าย​ข้อ​ห้าม​ต่างๆ ได้

P5-1507-Road Sign Information, readable signs

ตัวอย่าง​ของ​ป้าย​จราจร​ที่​สามารถ​อ่านได้ป้าย​จราจร​บน​ถนน​จะ​ขึ้นอยู่​กับตลาด - ภาพประกอบ​ใน​คำแนะนำ​นี้​จะ​แสดง​ตัวอย่าง​เพียง​ไม่กี่​ป้ายเท่านั้น

RSI จะ​มี​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​ความเร็ว​ในขณะนั้น​, จุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุด​ทาง​ด่วน​หรือถนน​, บริเวณ​ที่​ห้าม​แซง​หรือ​บริเวณ​เดิน​รถ​ทางเดียว

ถ้า​รถ​วิ่ง​ผ่าน​ป้าย​ขีดจำกัด​ความเร็ว ขีดจำกัด​ความเร็ว​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​จอแสดงผล​สำหรับ​คนขับ​และ​จอแสดงผล​บน​กระจกหน้า*

บันทึก

ใน​บาง​ตลาด ฟังก์ชัน​ข้อมูล​ป้าย​จราจร​บนถนน * จะ​มี​ให้ร่วมกับ Sensus Navigation* เท่านั้น

คำเตือน

  • ฟังก์ชัน​เป็น​การ​ให้​ความ​ช่วยเหลือ​เพิ่มเติม​สำหรับ​คนขับ​ที่​มี​จุดมุ่งหมาย​เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ใน​การ​ขับ​ขี่​และ​เพิ่ม​ความ​ปลอดภัย​ให้​สูงขึ้น ฟังก์ชัน​นี้​อาจ​ไม่​สามารถ​รับมือ​กับ​สถานการณ์การจราจร​, สภาพ​อากาศ และ​สภาพ​ถนน​บาง​รูปแบบได้
  • ขอ​แนะนำ​ให้​คนขับ​อ่าน​ทุก​ส่วน​ใน​คู่มือ​สำหรับ​เจ้าของ​รถ​ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​ฟังก์ชัน​นี้ เพื่อ​เรียนรู้​เกี่ยวกับ​ปัจจัย​ต่างๆ เช่น ข้อจำกัด​ของ​ระบบ​และ​สิ่ง​ที่​คนขับ​ควร​ทราบ​ก่อนที่​จะ​ใช้​งาน​ระบบ เป็นต้น
  • ฟังก์ชัน​ของ​ระบบ​ช่วยเหลือ​คนขับ​ไม่ได้​เข้า​มา​แทน​ความ​ระมัดระวัง​และ​การ​ตัดสินใจ​ของ​คนขับ​แต่​อย่าง​ใด คนขับ​เป็น​ผู้รับผิดชอบ​ใน​การ​ทำ​ให้​แน่ใจ​ได้​ถึง​การ​ขับ​ขี่​รถ​อย่างปลอดภัย​, ที่​ความเร็ว​ที่เหมาะสม​, ด้วย​ระยะห่าง​จาก​รถ​คัน​อื่น​ที่​เหมาะสม และ​เป็นไป​ตาม​กฎ​จราจร​และ​ข้อบังคับ​ที่​มี​ผล​ใช้​ในขณะ​นั้นๆ อยู่เสมอ

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่