แผน​ที่​ผ่านอินเทอร์เน็ต

แผน​ที่​ผ่านอินเทอร์เน็ต - จาน​อักขระ​และแป้นพิมพ์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใช้​จาน​อักขระ​หรือ​แผง​ปุ่มกด​ที่​คอนโซล​กลาง​ใน​การ​ป้อน​และ​เลือกตัวเลือก สำหรับ​ตัวอย่าง ให้​ป้อน​ข้อมูล​ที่​อยู่​หรือ​สถานที่​ใด​สถานที่หนึ่ง

มุมมอง​หน้าจอ​พร้อม​ด้วย​ช่องข้อความ

มุมมอง​หน้าจอ​พร้อม​ด้วย​ช่องข้อความ

ระบบ​นี้ใช้ "จานอักขระ​" ใน​การ​ป้อน​ข้อมูล​โดยเฉพาะ เช่น ประเภทของ POI, เมือง​, พื้นที่/ประเทศ​, ที่อยู่​, ถนน หรือรหัสไปรษณีย์

สั่งงาน​ตัวเลือก​ใด​ตัวเลือกหนึ่ง

หลังจาก​เน้นฟังก์ชัน/แถบ​เมนู​ที่​ต้องการ​โดยใช้ แป้นกลม หรือปุ่ม TUNE แล้ว ให้กด แป้นกลม/OK เพื่อ​ดูฟังก์ชัน/ตัวเลือก​ระดับถัดไป

การ​ป้อน​ข้อความ​ด้วย​จานอักขระ

จานอักขระ

จานอักขระ

  1. เน้น​ช่องข้อความ
  2. กด OK เพื่อ​เรียก​จาน​อักขระขึ้นมา
  3. เลือก​อักขระ​โดยใช้แป้นกลม/ปุ่ม TUNE แล้ว​ป้อน​อักขระ​โดย​การกดแป้นกลม/OK หนึ่งครั้ง

ป้อน​ข้อมูล​โดย​ใช้​แป้นตัวเลข

แป้นตัวเลข

แป้นตัวเลข

วิธี​อีก​วิธี​หนึ่ง​ใน​การ​ป้อน​อักขระ​คือ​การ​ใช้ปุ่ม 0-9, * และ # บน​คอนโซลกลาง

เมื่อ​กด​ปุ่ม​ใด​ปุ่มหนึ่ง (เช่น 9) แถบ​จะ​แสดง​ขึ้น​พร้อม​ด้วย​อักขระทั้งหมดอักขระ​สำหรับ​ปุ่ม​แต่​ละ​ปุ่ม​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นกับตลาด/ประเทศ/ภาษา ของ​ปุ่ม​นั้น เช่น W, x, y, z และ 9 การ​กด​ปุ่ม​เป็น​เวลา​สั้นๆ จะ​เป็น​การ​เลื่อน​ตัว​ชี้​ไป​ตาม​อักขระต่างๆ

  • หยุด​เมื่อ​ตัว​ชี้​อยู่​ที่​อักขระ​ที่​ต้องการ​เพื่อ​เลือก​อักขระ​นั้น อักขระ​จะ​แสดง​ขึ้น​บน​บรรทัด​การ​ป้อนข้อมูล
  • ลบ/เปลี่ยน​โดยใช้ EXIT

หาก​ต้องการ​ใส่​ตัวเลข ให้​กด​แป้น​ตัวเลข​นั้นๆ ค้างไว้

ตัวเลือกเพิ่มเติม

ตัวเลือก​เพิ่มเติม​ซึ่ง​มี​อักขระ​เพิ่มเติม​และ​ตัวเลข รวมถึง​การ​ใช้​งาน​อื่นๆ จะ​มี​อยู่​ใน​เมนู​เสริม​ของ​จานอักขระ:

  • 123/ABC + OK - จาน​อักขระ​เปลี่ยน​ระหว่าง​ตัวเลข​และตัวอักษร
  • MORE + OK - อักขระ​ทางเลือก​แสดง​ขึ้น​ใน​แป้นกลม
  • => + OK - เลื่อน​ตัว​ชี้​ไป​ยัง​รายการ​ทาง​ด้านขวา​ของ​หน้าจอ ซึ่ง​สามารถ​เลือก​ตัวเลือก​ได้​โดยใช้ OK

รายการ​พร้อม​ด้วยตัวเลือก

รายการ​ที่​ตรง​กับ​อักขระ​ที่ป้อน

รายการ​ที่​ตรง​กับ​อักขระ​ที่ป้อน

เมื่อ​ค้นหา​ประเทศ ตัวเลือก​ที่​มี​อยู่​จะ​แสดง​ขึ้น​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ตัวอักษร​ที่ป้อน ไม่​มี​รายการ​แสดง​ขึ้น​สำหรับ​ช่อง​ข้อมูล​การ​ค้นหา​ช่อง​อื่น แต่​การ​ค้นหา​จะ​ดำเนินการ​เมื่อ​สั่ง​การค้นหา


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่