ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

ชุด​ควบคุม​สภาพอากาศ

8 ผลลัพธ์

ที่​นั่ง​ด้านหลัง​แบบ​มี​ชุด​ทำ​ความร้อน*

การ​ทำ​ความ​ร้อน​สำหรับ​ตำแหน่ง​ด้าน​นอก​ของ​ที่​นั่ง​ด้านหลัง​จะ​มี​อยู่​สาม​ตำแหน่ง​ด้วยกัน เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สบาย​ให้แก่​ผู้โดยสาร​เมื่อ​อากาศ​หนาวเย็น

ข้อมูล​ทั่วไป​เกี่ยวกับ​ชุด​ควบคุม​สภาพอากาศ

รถ​มี​ชุด​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​จะ​ทำ​ความ​เย็น​หรือ​ทำ​ความ​ร้อน พร้อม​กับ​ลด​ความชื้น​ของ​อากาศ​ใน​ห้องโดยสาร

ที่​นั่ง​ด้านหน้า​แบบ​มี​ชุด​ทำ​ความร้อน*

การ​ทำ​ความ​ร้อน​ที่​นั่ง​ด้านหน้า​มี​อยู่​สาม​ตำแหน่ง​ด้วยกัน เพื่อ​เพิ่ม​ความ​สะดวกสบาย​ให้แก่​คนขับ​และ​ผู้โดยสาร​ใน​สภาพ​อากาศ​ที่​หนาวเย็น

การ​รับ​ลมเต็มที่

ฟังก์ชัน​การ​รับ​ลม​เต็มที่​จะเปิด/ปิด​กระจก​ประตู​ทั้งหมด​พร้อม​กัน และ​สามารถ​ใช้​ใน​กรณี​อย่างเช่น เมื่อ​ต้องการ​ระบาย​อากาศ​ภายใน​รถ​อย่าง​รวดเร็ว​ใน​สภาพ​อากาศ​ร้อน เป็นต้น

ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ - ECC*

ECC (ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​แบบอิเล็กทรอนิกส์) จะ​รักษา​อุณหภูมิ​ที่​เลือก​ภายใน​ห้อง​โดยสาร และ​สามารถ​แยก​ปรับ​สำหรับ​ด้าน​คนขับ​และ​ด้าน​ผู้โดยสารได้ ฟังก์ชัน​อัตโนมัติ​จะ​ใช้​เพื่อ​ควบคุมอุณหภูมิ​, ระบบ​ปรับอากาศ​, ความเร็ว​พัดลม​, การ​หมุนเวียน​อากาศ และ​การ​กระจาย​อากาศ​โดยอัตโนมัติ

ระบบ​ควบคุม​อุณหภูมิ​แบบอิเล็กทรอนิกส์ - ETC

อุณหภูมิ​ภายใน​ห้อง​โดยสาร​จะ​ถูก​ควบคุมโดย ETC (ระบบ​ควบคุม​อุณหภูมิ​แบบอิเล็กทรอนิกส์) แบบ​แมนนวล

การ​ตั้ง​ค่าเมนู - ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ

ท่าน​สามารถเปิด/ปิด​การ​ทำงาน หรือ​เปลี่ยน​การ​ตั้ง​ค่า​โดย​ปริยาย​ให้กับ​การ​ทำงาน​สี่​อย่าง​ของ​ระบบ​ควบคุม​สภาพ​อากาศ​ผ่าน​ทาง​คอนโซลกลาง

ระบบ​ควบคุม​สภาพอากาศ - การ​ตรวจหา​ข้อบกพร่อง​และ​การซ่อมแซม

การ​บริการ​และ​ซ่อมแซม​ระบบ​ปรับ​อากาศ​จะต้อง​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็น​ทางการเท่านั้น