แบตเตอรี่

แบตเตอรี่สตาร์ต - การเปลี่ยน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​สตาร์ต​ควร​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

แบตเตอรี่​ของ​สตาร์ทเตอร์​เป็นแบตเตอรี่ 12 โวลต์รุ่นเดิม

วอล​โว​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ใช้​บริการ​ของ​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​ใน​การ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่ โดย​ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็น​ทางการ​จาก​วอลโว่

สำหรับ​ข้อมูล​เกี่ยวกับ​แบตเตอรี่​สตาร์ต​ของ​รถยนต์ โปรดดู การ​พ่วงสตาร์ต


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่