ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

ห้องเครื่องยนต์

18 ผลลัพธ์

แบตเตอรี่สตาร์ต - การเปลี่ยน

การ​เปลี่ยน​แบตเตอรี่​สตาร์ต​ควร​ดำเนินการ​โดย​ศูนย์บริการ​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​อย่าง​เป็นทางการ

น้ำมันเครื่อง - การ​ตรวจสอบ​และ​การเติม

การ​ตรวจสอบ​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ก้าน​วัด​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​หรือ​เซ็นเซอร์​ระดับ​น้ำมันหล่อลื่น​แบบ​อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้​ขึ้นอยู่​กับ​รุ่น​ของเครื่องยนต์

ฟิวส์ - ทั่วไป

การ​ทำงาน​และ​ส่วนประกอบ​เชิง​ไฟฟ้า​ต่างๆ จะ​ได้รับ​การ​ปกป้อง​โดย​ฟิวส์​จำนวน​หนึ่ง เพื่อ​ป้องกัน​ความ​เสียหาย​ของ​ระบบ​ไฟฟ้า​ใน​รถ​ของ​ท่าน​จาก​การ​ลัดวงจร​หรือ​กระแสไฟเกิน

ระบบไฟฟ้า

ระบบ​ไฟฟ้า​เป็น​แบบ​เสา​เดียว โดย​ใช้​แชส​ซี​และ​เรือน​หุ้ม​เครื่องยนต์​เป็น​ตัวนำไฟฟ้า

ห้องเครื่องยนต์ - ภาพรวม

ภาพรวม​จะ​แสดง​จุด​ตรวจสอบตามปกติ

น้ำยา​ทำ​ความสะอาด - การเติม

น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ใช้​ใน​การ​ทำ​ความ​สะอาด​ไฟ​หน้า​และ​กระจกหน้า/หลัง ใน​ระหว่าง​ฤดู​หน​นาว จะต้อง​ใช้​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​ที่​มี​การ​ป้องกัน​การ​เป็นน้ำแข็ง

ห้องเครื่องยนต์ - การตรวจเช็ค

น้ำมันเครื่อง​และ​สาร​เหลว​บางอย่าง​ควร​ได้รับ​การ​ตรวจเช็ค​ตาม​รอบ​เวลา​อย่างสม่ำเสมอ

น้ำ​หล่อเย็น - เกรด​และปริมาณ

ระดับ​น้ำ​หล่อ​เย็น​ที่​รับรอง​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

น้ำยา​ทำ​ความสะอาด - คุณภาพ​และปริมาณ

น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด​จะ​ใช้​งาน​ร่วมกับ​ที่​ปัด​น้ำฝน​กระจก​หน้า​และ​กระจก​หลัง เพื่อ​รักษา​ให้​กระจก​และ​ไฟ​หน้า​ของ​รถ​สะอาด ทำ​ให้​คนขับ​มีทัศน​วิสัย​ที่​ดี​ใน​ระหว่าง​การ​ขับขี่

น้ำมันเครื่อง - ทั่วไป

จะต้อง​ใช้​น้ำมันเครื่อง​ที่​ได้รับ​การ​รับรอง​เพื่อให้​สามารถ​ใช้​ช่วงเวลา​การ​เข้า​รับ​บริการ​ที่​แนะนำได้

น้ำมันเครื่อง - เกรด​และปริมาณ

เกรด​และ​ปริมาณ​ของ​น้ำมันเครื่อง​ที่​แนะนำ​ให้​ใช้​สำหรับ​เครื่องยนต์​แต่​ละ​ชนิด​สามารถ​ดู​ได้​ในตาราง

น้ำมันเบรก - เกรด​และปริมาณ

สาร​ที่​ใช้​ใน​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​เบรกไฮ​ดรอ​ลิกเบ​รก​เรียกว่า​น้ำมัน​เบรก ซึ่ง​มี​หน้าที่​ใน​การ​ส่งผ่าน​ความ​ดัน​จาก​แป้น​เบรก​ผ่าน​แม่​ปั๊ม​เบรก​ไป​ยัง​กระบอก​สูบ​ทำงาน​ตัว​ใด​ตัว​หนึ่ง​หรือ​หลาย​ตัว และ​ส่งผล​ให้​มี​การ​เบรก​ใน​แบบกลไก

ฟิวส์ - ใน​ห้องเครื่องยนต์

หน้าที่​อย่าง​หนึ่ง​ของ​ฟิวส์​ใน​ห้อง​เครื่องยนต์​ก็​คือ การ​ป้องกัน​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ของ​เครื่องยนต์​และเบรก

แบตเตอรี่ - สัญลักษณ์

ใน​ระบบ​จะ​มี​ข้อมูล​และ​สัญลักษณ์​เตือน​เกี่ยวกับ​แบตเตอรี่​อยู่​จำนวนหนึ่ง

น้ำ​หล่อเย็น - ระดับ

น้ำ​หล่อ​เย็น​ทำ​หน้าที่​ใน​การ​หล่อ​เย็น​เครื่องยนต์​แบบ​สันดาป​ภายใน​ให้​อยู่​ในช่วง​อุณหภูมิ​ทำงานปกติ ความ​ร้อน​ที่​ส่งผ่าน​จาก​เครื่องยนต์​ไป​ยัง​น้ำ​หล่อ​เย็น​สามารถ​นำไปใช้​ใน​การ​ทำ​ความ​ร้อน​ห้อง​โดยสารได้ ระดับ​น้ำ​หล่อ​เย็น​จะต้อง​อยู่​ระหว่างเครื่องหมาย MIN และ MAX บน​ถังพัก

แบตเตอรี่ - Start/Stop

สำหรับ​รถยนต์​ที่​มีฟังก์ชัน Start/Stop นอกเหนือจาก​แบตเตอรี่​สตาร์ต​แล้ว จะ​ติดตั้ง​แบตเตอรี่ส​แตนด์​บาย​ไว้ด้วย

แบตเตอรี่สตาร์ต - ทั่วไป

แบตเตอรี่​สตาร์ต​ใช้​ใน​การ​จ่ายไฟ​ให้แก่​มอเตอร์​สตาร์ต​และ​อุปกรณ์​ไฟฟ้า​อื่นๆ ในรถ

น้ำมัน​เบรก​และ​น้ำมันคลัตช์ - ระดับ

ระดับ​น้ำมัน​เบรก​และ​น้ำมัน​คลัตช์​ควร​อยู่​ระหว่างเครื่องหมาย MIN และ MAX บน​ถังเก็บ