ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

หลอดไฟ

16 ผลลัพธ์

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​กระจก​เสริมสวย

หลอดไฟ​ของ​กระจก​เสริม​สวย​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​กระจก​ครอบไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​สูงเสริม

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​สูง​เสริม​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟหน้า

หลอดไฟ - ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูล​จำเพาะ​จะ​ใช้​สำหรับ​หลอดไฟต่างๆ เมื่อ​เปลี่ยนหลอดไฟ LED หรือ​ไฟ​ซีนอน โปรด​ปรึกษาศูนย์บริการ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ทั่วไป

หลอดไฟ​ต่างๆ สามารถ​เปลี่ยนได้ เมื่อ​เปลี่ยนหลอดไฟ LED หรือ​ไฟ​ซีนอน โปรด​ปรึกษาศูนย์บริการ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

หลอดไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​เบ้า​หลอด​ที่​กันชน

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​เลี้ยวด้านหลัง​, ไฟ​เบรก และ​ไฟ​ถอยรถ

การ​เปลี่ยน​ไฟ​เลี้ยวด้านหลัง​, ไฟ​เบรก และ​ไฟ​ถอย​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​จาก​ด้าน​ใน​ของ​ห้อง​เก็บสัมภาระ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ตำแหน่ง​ของ​หลอดไฟด้านหลัง

ภาพรวม​จะ​แสดง​ตำแหน่ง​ของ​หลอดไฟ​ที่ด้านหลัง

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ฝา​ครอบ​ไฟสูง/ไฟต่ำ

ท่าน​สามารถ​เข้าถึง​หลอดไฟสูง/ไฟ​ต่ำ​ได้​โดย​การ​ปลด​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟ​หน้าออก

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟหน้า

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​หน้า​ทุก​ดวง​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​ห้อง​เครื่องยนต์ โดย​ขั้น​แรก ให้​คลาย​ชุด​ไฟ​หน้า​และ​ถอด​ออก​ทั้งชุด

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​กันชน

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟต่ำ

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​ต่ำ​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟหน้า

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ตำแหน่ง​ของ​หลอดไฟด้านหน้า

ภาพรวม​จะ​แสดง​ตำแหน่ง​ของ​หลอดไฟ​ที่ด้านหน้า

ไฟหน้า - การ​ปรับ​รูปแบบ​ไฟหน้า

รูปแบบ​ไฟ​หน้า​ควร​ปรับ​เพื่อ​ไม่ให้​แยง​ตา​ผู้​ขับ​ขี่​ที่​สวน​ทาง​มา และ​สามารถ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​การจราจร​แบบ​ขับ​ชิด​ขวา หรือ​การจราจร​แบบ​ขับ​ชิด​ซ้ายได้

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​แสดงตำแหน่ง/ไฟ​จอดด้านหน้า

เบ้า​หลอด​ของ​ไฟ​แสดงตำแหน่ง/ไฟ​จอด​ด้านหน้า​อยู่​ที่​ด้านข้าง​ของ​ไฟหน้า

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​เลี้ยวด้านหน้า

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​เลี้ยว​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​ขนาด​เล็ก​ของ​ไฟหน้า

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟสูง

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​สูง​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟหน้า