หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​แสดงตำแหน่ง/ไฟ​จอดด้านหน้า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เบ้า​หลอด​ของ​ไฟ​แสดงตำแหน่ง/ไฟ​จอด​ด้านหน้า​อยู่​ที่​ด้านข้าง​ของ​ไฟหน้า

บันทึก

ไม่​มี​ใน​รถ​ที่​ใช้​ไฟ​หน้าซีนอน* เนื่องจาก​รถ​เหล่านี้​จะ​ติดตั้งไฟ LED

          

หมุน​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​ทวน​เข็มนาฬิกา

ดึง​ตัว​ยึด​หลอดไฟออก

เปลี่ยน​หลอดไฟ​และ​ใส่​ชิ้นส่วน​ต่างๆ กลับ​โดย​การ​ย้อน​ลำดับ​การ​ถอดออก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่