หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​เลี้ยวด้านหลัง​, ไฟ​เบรก และ​ไฟ​ถอยรถ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เปลี่ยน​ไฟ​เลี้ยวด้านหลัง​, ไฟ​เบรก และ​ไฟ​ถอย​รถ​สามารถ​ทำ​ได้​จาก​ด้าน​ใน​ของ​ห้อง​เก็บสัมภาระ

          

ถอด​ฝา​ปิด​ใน​ที่หุ้ม (1) บน​ด้าน​เดียวกับ​หลอดไฟ​ที่ชำรุด

ดัน​ตัว​เกี่ยว​ไป​ทางด้านข้าง

ดึง​ตัว​ยึด​หลอดไฟออก

ดึง​หลอดไฟ​ที่​ชำรุด​เสียหาย​ออก โดย​กด​ลง​แล้ว​หมุน​ทวน​เข็มนาฬิกา

เปลี่ยน​หลอดไฟ​และ​ใส่​ชิ้นส่วน​ต่างๆ กลับ​โดย​การ​ย้อน​ลำดับ​การ​ถอดออก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่