หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​เลี้ยวด้านหน้า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​เลี้ยว​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​ขนาด​เล็ก​ของ​ไฟหน้า

          

ปลด​ฝาครอบ

ดัน​ตัว​เกี่ยวเข้า

ดึง​ตัว​ยึด​หลอดไฟออก

เปลี่ยน​หลอดไฟ​และ​ใส่​ชิ้นส่วน​ต่างๆ กลับ​โดย​การ​ย้อน​ลำดับ​การ​ถอดออก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่