หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​กระจก​เสริมสวย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หลอดไฟ​ของ​กระจก​เสริม​สวย​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​กระจก​ครอบไฟ

          

สอด​ไข​ควง​เข้า​ไป​ใต้​เลนส์​หลอดไฟ งัด​ห่วง​ที่​ขอบ​ขึ้น​ด้วย​ความระมัดระวัง

ถอด​และ​ยก​เลนส์​หลอดไฟ​ออก​อย่างระมัดระวัง

ใช้​คีม​ปลาย​แหลม​ดึง​หลอดไฟ​ออกตรงๆ ห้าม​บีบ​คีม​แรง​เกินไป มิฉะนั้น​หลอดไฟ​อาจ​แตกได้

เปลี่ยน​หลอดไฟ​และ​ใส่​ชิ้นส่วน​ต่างๆ กลับ​โดย​การ​ย้อน​ลำดับ​การ​ถอดออก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่