หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลากลางวัน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​กันชน

บันทึก

ใช้​สำหรับ​ไฟ​สำหรับ​การ​ขับ​ขี่​ใน​เวลา​กลางวัน​แบบ​ใช้​หลอดไฟเท่านั้น

          

ปลด​ฝาครอบ

หมุน​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​ทวน​เข็มนาฬิกา

ดึง​ตัว​ยึด​หลอดไฟออก

เปลี่ยน​หลอดไฟ​และ​ใส่​ชิ้นส่วน​ต่างๆ กลับ​โดย​การ​ย้อน​ลำดับ​การ​ถอดออก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่