หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟ​ตัด​หมอกด้านหลัง

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หลอดไฟ​ตัด​หมอก​ด้านหลัง​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​เบ้า​หลอด​ที่​กันชน

          

สอด​วัสดุ​ที่​มี​ลักษณะ​คล้าย​มีด​แต่​ไม่​คม เช่น มีด​ทาน​อาหาร เข้า​ไป​ที่​ป้ายสามเหลี่ยม (ประมาณ 20 มม.)

ค่อยๆ งัด​ขึ้น​จนกว่า​หูล็​อก​จะ​หลุดออก

สำคัญ

ระวัง​อย่า​ให้​เกิด​ความ​เสียหาย​ต่อ​ชิ้นส่วนต่างๆ

หมุน​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​ทวน​เข็มนาฬิกา

ดึง​ตัว​ยึด​หลอดไฟออก

เปลี่ยน​หลอดไฟ​และ​ใส่​ชิ้นส่วน​ต่างๆ กลับ​โดย​การ​ย้อน​ลำดับ​การ​ถอดออก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่