หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟหน้า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​เปลี่ยน​หลอดไฟ​หน้า​ทุก​ดวง​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ผ่าน​ทาง​ห้อง​เครื่องยนต์ โดย​ขั้น​แรก ให้​คลาย​ชุด​ไฟ​หน้า​และ​ถอด​ออก​ทั้งชุด

ยก​ตัว​ค้ำ​ฝา​กระโปรง​หน้าขึ้น

คลาย​สก​รู​โดย​ใช้เครื่องมือ Torx ขนาด T30

หมุน​สลักล็​อก​ทวน​เข็มนาฬิกา

ดึง​สลักล็​อกออก

ถอด​ไฟ​หน้า​ด้วย​การ​ขยับ​ไป​มาแล้ว​ดึงออก

สำคัญ

ใช้​ความ​ระมัดระวัง​ในขณะ​ยก​ไฟ​หน้า​ออก​เนื่องจาก​อาจ​เกิด​ความ​เสียหาย​ต่อ​ชิ้นส่วน​ต่างๆ ได้

กด​ตัว​เกี่ยวลง

ปลด​ขั้วต่อสาย

วาง​ไฟ​หน้า​ลง​บน​พื้นผิว​ที่​นุ่ม​เพื่อ​ไม่ให้​เกิด​รอย​ขีด​ข่วน​บน​กระจก​ครอบ​ไฟหน้า

สำคัญ

ห้าม​ดึง​สายไฟ ให้​ดึง​เฉพาะ​ขั้วต่อเท่านั้น

เปลี่ยน​หลอดไฟ​ตามคำแนะนำ

จะต้อง​ติดตั้ง​ไฟ​หน้า​และ​หน้าสัมผัส​ต่างๆ อย่าง​ถูกต้อง​ก่อนที่​จะ​เปิด​ไฟ​หรือ​เปลี่ยน​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่