หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ไฟต่ำ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

หลอดไฟ​ของ​ไฟ​ต่ำ​จะ​ติดตั้ง​อยู่​ภายใน​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟหน้า

บันทึก

ใช้​สำหรับ​รถยนต์​ที่​มี​ไฟ​หน้า​ฮาโลเจน

          

กด​ตัว​ยึด​หลอดไฟ​ขึ้น​ด้านบน​จนกระทั่ง​หลุดออก

ดึง​ตัว​ยึด​หลอดไฟออก

เปลี่ยน​หลอดไฟ​และ​ใส่​ชิ้นส่วน​ต่างๆ กลับ​โดย​การ​ย้อน​ลำดับ​การ​ถอดออก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่