หลอดไฟ

การ​เปลี่ยนหลอดไฟ - ฝา​ครอบ​ไฟสูง/ไฟต่ำ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ท่าน​สามารถ​เข้าถึง​หลอดไฟสูง/ไฟ​ต่ำ​ได้​โดย​การ​ปลด​ฝา​ครอบ​ขนาด​ใหญ่​ของ​ไฟ​หน้าออก

          

กด​ตะขอ​เข้า​หากัน

เอียง​ฝา​ครอบ​เพื่อ​ถอดออก

เปลี่ยน​หลอดไฟ​ตามคำแนะนำ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่