การ​บริการ​และ​การ​ซ่อมบำรุง

ใบ​ปัดน้ำฝน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ใบ​ปัด​น้ำฝน​จะ​กวาด​น้ำ​ออก​จาก​กระจก​หน้า​และ​กระจกหลัง โดย​จะ​ทำ​ความ​สะอาด​กระจก​ร่วมกับ​น้ำยา​ทำ​ความ​สะอาด เพื่อทัศน​วิสัย​ที่​ชัดเจน​ใน​ระหว่าง​การ​ขับขี่

เมื่อ​ทำ​การ​เปลี่ยน​ใบ​ปัด​น้ำฝน จะต้อง​ตั้ง​ใบ​ปัด​น้ำฝน​ไป​ที่​ตำแหน่ง​สำหรับ​การบริการ

ตำแหน่งบริการ

Video thumbnail
ใบ​ปัด​น้ำฝน​ใน​ตำแหน่งบริการ

ใบ​ปัด​น้ำฝน​ใน​ตำแหน่งบริการ

เมื่อ​ต้องการเปลี่ยน​, ทำ​ความ​สะอาด หรือ​ยก​ใบ​ปัดน้ำฝน (เช่น การ​ขจัด​น้ำแข็ง​ออก​จาก​กระจกหน้า) ใบ​ปัด​น้ำฝน​ต้อง​อยู่​ใน​ตำแหน่งบริการ

สำคัญ

ก่อนที่​จะ​ปรับ​ใบ​ปัด​น้ำฝน​ไป​ยัง​ตำแหน่ง​บำรุงรักษา ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ใบ​ปัด​น้ำฝน​ไม่​เย็น​จัด​จนแข็งตัว

เสียบ​กุญแจ​รีโมต​ลง​ใน​สวิตช์กุญแจไม่​จำเป็น​สำหรับ​รถ​ที่​มี​ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​แบบ​ไม่​ใช้กุญแจ แล้ว​กดปุ่ม START/STOP ENGINE เป็น​เวลา​สั้นๆ เพื่อ​ตั้ง​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ให้​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ I สำหรับ​ข้อมูล​โดย​ละเอียด​เกี่ยวกับ​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - โปรด​ดูที่ ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ - ฟังก์ชัน​การ​ทำงาน​ที่​ระดับต่างๆ

กดปุ่ม START/STOP ENGINE สั้นๆ อีก​ครั้ง​เพื่อ​ตั้ง​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ให้​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ 0

ภายในเวลา 3 วินาที ให้​เลื่อน​คัน​สวิตช์​ด้านขวา​ขึ้น​และ​ค้าง​ไว้​ที่​ตำแหน่ง​นั้น​เป็นเวลาประมาณ 1 วินาที

จากนั้น​ที่​ปัด​น้ำฝน​จะ​ไป​อยู่​ที่​ตำแหน่งตั้งขึ้น

ที่​ปัด​น้ำฝน​จะ​กลับไป​ที่​ตำแหน่ง​เริ่มต้น​เมื่อ​ท่าน​กดปุ่ม START/STOP ENGINE เป็น​เวลา​สั้นๆ เพื่อ​ตั้ง​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ให้​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ I (หรือ​เมื่อ​สตาร์ตรถ)

สำคัญ

ถ้า​มี​การ​พับ​ก้าน​ปัด​น้ำฝน​ใน​ตำแหน่ง​บำรุงรักษา​ขึ้น​จาก​กระจก​หน้า ต้อง​พับ​ก้าน​ปัด​น้ำฝน​กลับ​เข้า​ที่​กระจก​หน้า​ก่อน​จึง​จะ​ปรับ​ที่​ปัด​น้ำฝน​กลับไป​ยัง​ตำแหน่งเริ่มต้น ทั้งนี้​เพื่อ​ป้องกัน​ไม่ให้​สี​ฝา​กระโปรง​หน้าถลอก

การ​เปลี่ยน​ใบ​ปัดน้ำฝน

พับ​ก้าน​ที่​ปัด​น้ำฝน​ขึ้น​เมื่อ​อยู่​ใน​ตำแหน่งบริการ กด​ปุ่ม​บน​ที่​ยึด​ใบ​ปัด​น้ำฝน และ​ดึง​ออก​ตรงๆ ขนาน​กับ​ก้าน​ปัดน้ำฝน

เลื่อน​ก้าน​ปัด​น้ำฝน​อัน​ใหม่​เข้า​ไป​จนกระทั่ง​ได้ยิน "เสียงคลิก"

ตรวจสอบ​ว่า​ใบ​ปัด​น้ำฝน​ติดตั้ง​อยู่​อย่างมั่นคง

พับ​ก้าน​ที่​ปัด​น้ำฝน​กลับ​เข้า​หา​กระจกหน้า

ที่​ปัด​น้ำฝน​จะ​เลื่อน​จาก​ตำแหน่ง​บริการ​กลับไป​ที่​ตำแหน่ง​เริ่มต้น​เมื่อ​ท่าน​กดปุ่ม START/STOP ENGINE เป็น​เวลา​สั้นๆ เพื่อ​ตั้ง​ระบบ​ไฟฟ้า​ของ​รถ​ให้​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​สวิตช์กุญแจ I (หรือ​เมื่อ​สตาร์ตรถ)

บันทึก

ใบ​ปัด​น้ำฝน​จะ​มี​ความ​ยาว​แตกต่างกัน ใบ​ปัด​น้ำ​ใน​ที่​ด้าน​คนขับ​จะ​ยาว​กว่า​ด้านผู้โดยสาร

คำเตือน

ถ้า​รถยนต์​มี​ถุง​ลม​นิรภัย​ติดตั้งอยู่ Pedestrian Airbag วอล​โว่​แนะนำ​ให้​ใช้​ที่​ปัด​น้ำฝน​ของ​แท้​รวมทั้ง​ชิ้นส่วน​อะไหล่​ต่างๆ ที่​เป็น​ของ​แท้เท่านั้น

การ​เปลี่ยน​ใบ​ปัด​น้ำฝน​กระจกหลัง

พับ​ก้าน​ปัด​น้ำฝนออก

จับ​ส่วน​ใน​ของ​ใบปัด (ตามที่​แสดง​ด้วยลูกศร)

หมุน​ทวน​เข็ม​นาฬิกา​เพื่อ​ใช้​ตำแหน่ง​ปลาย​ของ​ใบ​ปัด​กับ​ก้าน​ปัด​น้ำฝน​เป็น​คาน​งัด​เพื่อให้​ถอด​ใบ​ปัด​ได้​ง่ายขึ้น

กด​ใบ​ปัด​น้ำฝน​ใหม่​เข้าที่ ตรวจสอบ​ว่า​ใบ​ปัด​ติดตั้ง​อยู่​อย่างมั่นคง

พับ​ก้าน​ปัด​น้ำฝนลง

การ​ทำ​ความสะอาด

สำหรับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​ใบ​ปัด​น้ำฝน​และ​กระจก​หน้า โปรด​ดูที่ การ​ล้างรถ

สำคัญ

ตรวจสอบ​ใบ​ปัด​น้ำฝน​อย่างสม่ำเสมอ การ​ละเลย​การ​บำรุงรักษา​จะ​ทำ​ให้​อายุ​การ​ใช้​งาน​ของ​ใบ​ปัด​น้ำฝน​สั้นลง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่