การ​บริการ​และ​การ​ซ่อมบำรุง

ฝา​กระโปรงหน้า - การ​เปิด​และ​การปิด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ฝา​กระโปรง​หน้า​สามารถ​เปิด​ได้​เมื่อ​หมุน​มือ​จับ​ใน​ห้อง​โดยสาร​ตาม​เข็ม​นาฬิกา และ​เลื่อน​ตัวล็​อก​ข้างๆ กระจัง​หน้า​ไป​ทางด้านซ้าย

ที่​เปิด​ฝา​กระโปรง​หน้า​จะ​อยู่​ทาง​ด้านซ้ายเสมอ

ที่​เปิด​ฝา​กระโปรง​หน้า​จะ​อยู่​ทาง​ด้านซ้ายเสมอ

หมุน​ที่​จับ​ตาม​เข็ม​นาฬิกาประมาณ 20-25 องศา ท่าน​จะ​ได้​ยิน​เสียงล็​อก​ปลดออก

เลื่อน​ตัวล็​อก​ไป​ทางซ้าย​และ​เปิด​ฝา​กระโปรงหน้า (ตัวล็​อก​ตั้งอยู่​ระหว่าง​ไฟ​หน้า​และ​ตะแกรง โปรด​ดูภาพประกอบ)

คำเตือน

ตรวจเช็ค​ว่า ฝา​กระโปรง​หน้า​ล็อค​เข้า​ที่​อย่าง​ถูกต้อง​เมื่อ​ปิด​ฝากระโปรง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่