การ​บริการ​และ​การ​ซ่อมบำรุง

โปรแกรม​การ​ให้บริการ​ของ​วอลโว่

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

เพื่อให้​รถยนต์​มี​ความ​ปลอดภัย​และ​น่า​ไว้วางใจ​มาก​ที่สุด​เท่าที่​จะ​เป็นไป​ได้ ให้​ปฏิบัติ​ตาม​โปรแกรม​การ​ให้บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ระบุ​ไว้​ใน​คู่มือ​การ​บริการ​และ​การรับประกัน

วอล​โว่​ขอ​แนะนำ​ให้​ท่าน​ให้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การ​แต่งตั้ง​เป็น​ผู้ทำ​การ​ซ่อมแซม​และ​บำรุงรักษารถ ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​มี​เจ้าหน้าที่​ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ​พิเศษ และ​ข้อมูล​การ​ให้บริการ เพื่อให้​ท่าน​มั่นใจ​ได้​ว่า​จะ​ได้รับ​การ​บริการ​ที่​มี​คุณภาพสูงสุด

สำคัญ

ใน​การ​ใช้​งาน​การ​รับประกัน​ของ​วอล​โว่ ให้​ตรวจสอบ​และ​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ใน​คู่มือ​การ​รับประกัน​และ​การบริการ (Service and Warranty Booklet)


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่