ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

ห้อง​เก็บสัมภาระ

5 ผลลัพธ์

ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์ - ห้อง​เก็บสัมภาระ

ช่อง​จ่ายไฟ​ใช้​กับ​อุปกรณ์เสริม​ต่างๆ ที่​ใช้ไฟ 12 โวลต์ เช่น จอแสดงผล เครื่อง​เล่น​เพลง และโทรศัพท์มือถือ

ชั้น​วางหมวก

ชั้น​วาง​หมวก​จะ​สามารถ​ถอด​ออก​เพื่อ​เพิ่ม​เนื้อ​ที่​เก็บ​สัมภาระ​ให้​มาก​ขึ้นได้

ตา​ข่ายนิรภัย

ตา​ข่าย​นิรภัย​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​สัมภาระ​ถูก​เหวี่ยง​ไป​ใน​ห้อง​โดยสาร​ด้านหน้า​ใน​ระหว่าง​การ​เบรก​อย่างรุนแรง

อุปกรณ์​ปฐมพยาบาล*

กล่อง​ปฐม​พยาบาล​จะ​มี​อุปกรณ์​ปฐม​พยาบาลต่างๆ

ป้าย​เตือน​รูปสามเหลี่ยม

ป้าย​เตือน​รูป​สามเหลี่ยม​ใช้​ใน​การ​เตือน​ผู้ใช้​ถนน​ราย​อื่น​ว่า​รถ​จอด​นิ่งอยู่