ห้อง​เก็บสัมภาระ

ชั้น​วางหมวก

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ชั้น​วาง​หมวก​จะ​สามารถ​ถอด​ออก​เพื่อ​เพิ่ม​เนื้อ​ที่​เก็บ​สัมภาระ​ให้​มาก​ขึ้นได้

การ​ถอด​ชั้น​วางหมวก

ปลด​หู​ยก​ชั้น​วาง​หมวก​ออก​ทั้ง​สองด้าน

ปลด​ตะขอ​ที่​ขอบ​ด้านหน้า​ของ​ชั้น​วาง​หมวก​และ​ถอดออก


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่