ห้อง​เก็บสัมภาระ

ตา​ข่ายนิรภัย

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ตา​ข่าย​นิรภัย​จะ​ป้องกัน​ไม่ให้​สัมภาระ​ถูก​เหวี่ยง​ไป​ใน​ห้อง​โดยสาร​ด้านหน้า​ใน​ระหว่าง​การ​เบรก​อย่างรุนแรง

ตา​ข่าย​นิรภัย​ถูก​ติดตั้ง​ไว้​กับ​จุด​ยึด​สี่จุด

ตา​ข่าย​นิรภัย​ถูก​ติดตั้ง​ไว้​กับ​จุด​ยึด​สี่จุด

เพื่อ​ความ​ปลอดภัย จะต้อง​ติดตั้ง​และ​ยึด​ตา​ข่าย​นิรภัย​อย่าง​ถูกต้องเสมอ ตา​ข่าย​จะ​ทำ​จาก​ผ้า​ไน​ล่อน​ที่​แข็งแรง และ​ยึด​ไว้​หลัง​พนัก​พิง​ของ​ที่​นั่งด้านหน้า

คำเตือน

สิ่งของ​บรรทุก​ใน​ช่อง​เก็บ​สัมภาระ​ต้อง​ยึด​ให้​แน่น​หนา​และ​ต้อง​มี​ตา​ข่าย​นิรภัย​ที่​ติดตั้ง​อย่างถูกต้อง

การติดตั้ง

บันทึก

วิธี​ง่าย​ที่สุด​ใน​การ​ติดตั้ง​ตา​ข่าย​นิรภัย คือ ติดตั้ง​ผ่าน​ทาง​ประตูหลัง

คำเตือน

ถ้า​จำเป็น ตรวจสอบ​ให้​แน่ใจ​ว่า​จุด​ยึด​ด้านบน​ของ​ตา​ข่าย​นิรภัย​ได้​ติดตั้ง​อย่าง​ถูกต้อง​และ​ได้​ยึด​สาย​รัด​ตัว​ดึง​ไว้​อย่าง​แน่นหนา ห้าม​ใช้​ตา​ข่าย​ที่​ชำรุดเสียหาย

พับ​ตา​ข่าย​นิรภัย​และ​ต้อง​แน่ใจ​ว่า​ก้าน​แยก​ด้านบน​ถูกล็​อก​อยู่​ใน​ตำแหน่ง​ที่​ยื่นออกมา

เกี่ยว​ปลาย​ด้าน​หนึ่ง​ของ​ก้าน​เข้า​ไป​ใน​ที่​ยึด​หลังคา​โดย​ให้​ตัวล็​อก​แถบ​รัด​หัน​เข้า​หาท่าน

เกี่ยว​ปลาย​อีก​ด้าน​ของ​ก้าน​เข้า​กับ​ที่​ยึด​หลังคา​ด้าน​ตรงข้าม - สปริง​รูปทรงกระบอก - ปลาย​ก้าน​ยึด​ช่วย​ใน​การ​จัดแนว - กด​ปลาย​ของ​ก้าน​ไป​ข้างหน้า​อย่าง​ระมัดระวัง สำหรับ​ตำแหน่ง​ปลาย​ด้านหน้า​ของ​ที่​ยึด​หลังคา​แต่​ละด้าน

เกี่ยว​แถบ​รัด​ของ​ตา​ข่าย​นิรภัย​เข้า​กับ​ห่วง​ที่​ด้านหลัง​ของ​ราง​เลื่อน​เบาะ​นั่ง ซึ่ง​จะ​สามารถ​ทำ​ได้​ง่าย​ขึ้น​เมื่อ​ตั้ง​พนัก​พิง​หลัง​ให้​ตรง​และ​เลื่อน​ที่​นั่ง​ไป​ข้างหน้าเล็กน้อย

ให้​แน่ใจ​ว่า​ท่าน​ไม่ได้​กด​เบาะนั่ง/พนัก​พิง​หลัง​กระแทก​กับ​ตา​ข่าย​นิรภัย​ในขณะ​ที่​เบาะนั่ง/พนัก​พิง​หลัง​เลื่อน​กลับ​อีก​ครั้ง ให้​เพียง​ปรับ​จนกระทั่ง​เบาะนั่ง/พนัก​พิง​หลัง​สัมผัส​กับ​ตา​ข่าย​นิรภัยเท่านั้น

สำคัญ

ถ้า​มี​การ​ดึง​ที่นั่ง/พนัก​พิง​ไป​ด้านหลัง​ไป​ยัง​ตา​ข่าย​นิรภัย​อย่าง​รุนแรง ตา​ข่ายและ/หรือ​จุด​ยึด​เข้า​กับ​หลังคา​อาจ​ได้รับ​ความ​เสียหายได้

ดึง​ตา​ข่าย​นิรภัย​ใน​แน่น​เข้า​กับ​แถบรัด

การ​ถอด​และ​การติดตั้ง

ตา​ข่าย​นิรภัย​สามารถ​ถอด​และ​พับ​ได้ง่าย

ตา​ข่าย​นิรภัย​สามารถ​ถอด​และ​พับ​ได้ง่าย

คลาย​ความ​ตึง​ใน​ตา​ข่าย​นิรภัย​โดย​กด​ปุ่ม​บน​ที่ล็​อก​ของ​แถบ​รัด​และ​ปล่อย​แถบ​รัด​บางส่วนออกมา

กด​ที่ล็​อก​และ​ปลด​ตะขอ​ทั้ง​สอง​ของ​แถบรัด

ปลด​ก้าน​ออก​จาก​ตัว​ยึด​หลังคา​โดย​การ​ดึง​ก้าน​ใน​ตำแหน่ง​สุด​ด้านหลัง​ของ​ตัว​ยึด​หลังคา​กลับ กด​ก้าน​ใน​ทิศทาง​ใด​ก็​ได้​เพื่อให้​ตะขอ​เกี่ยว​เข้า​กับ​ก้าน และ​ใน​ขณะเดียวกัน ให้​ปลด​ตะขอ​ออก​ทั้ง​สองด้าน

ขั้น​สุดท้าย ให้​ถอด​ตะ​ขด​ตัว​ยึด​หลังคา​ที่​เหลืออยู่​ออก​จาก​ตัว​ยึดหลังคา

งอ​ก้าน​บริเวณ​ตรง​กลาง พับ​เข้า​หา​กัน​แล้ว​ม้วน​ตา​ข่ายนิรภัย

สอด​ตา​ข่าย​เข้า​ไป​ใน​ถุงเก็บ

ตา​ข่าย​นิรภัย​ที่​พับ​เก็บ​แล้ว​จะ​เก็บ​อยู่​ใน​ถุง​เก็บ​ใน​ห้อง​เก็บสัมภาระ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่