City Safety

City Safety™ - ฟังก์ชัน​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

City Safety™ จะ​ตรวจสอบ​การจราจร​ด้านหน้า​รถ​โดยใช้เซ็นเซอร์เลเซอร์ ที่​ติดตั้ง​อยู่​ที่​ขอบ​ด้านบน​ของ​กระจกหน้า หาก​มี​ความ​เสี่ยง​ที่​จะ​เกิด​การชน City Safety™ จะ​หยุด​รถ​โดย​อัตโนมัติ ถือ​ว่า​เป็น​การ​เบรก​อย่างกะทันหัน

หน้าต่าง​ตัว​ส่ง​และ​รับ​สัญญาณ​ของ​เซ็นเซอร์เลเซอร์หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ใน​แบบ​เค้า​ร่าง โดย​รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

หน้าต่าง​ตัว​ส่ง​และ​รับ​สัญญาณ​ของ​เซ็นเซอร์เลเซอร์

หมายเหตุ: ภาพประกอบ​จะ​แสดง​ใน​แบบ​เค้า​ร่าง โดย​รายละเอียด​อาจ​แตกต่าง​กัน​ไป​ใน​รถ​แต่​ละรุ่น

ถ้า​ความเร็ว​ของ​รถ​ของ​ท่าน​แตกต่าง​จาก​ความเร็ว​ของ​รถ​คัน​หน้าในช่วง 4-15 กม./ชม.City Safety จะ​สามารถ​ช่วย​ป้องกัน​การ​ชน​ได้​อย่าง​สมบูรณ์แบบ

City Safety™ จะ​สั่ง​การ​เบรก​ใน​ระยะใกล้​ในทันที และ​หยุด​รถ​ใน​สถานการณ์​ปกติ คือ​ที่​ด้านหลัง​ของ​รถ​คันหน้า สำหรับ​คนขับ​ส่วน​ใหญ่ การ​เบรก​เช่นนี้​ไม่ใช่​ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​ปกติ​ของ​ตนเอง และ​อาจ​รู้สึก​ไม่มั่นใจ

ถ้า​ความเร็ว​ของ​รถ​ของ​ท่าน​กับ​รถ​คัน​หน้า​แตกต่าง​กันมากกว่า 15 กม./ชม. ใน​กรณีนี้ City Safety™ อาจ​ไม่​สามารถ​ป้องกัน​การ​ชน​ได้​ด้วย​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​เพียง​อย่าง​เดียว เพื่อให้​ได้​แรง​เบรก​อย่าง​เต็มที่ คนขับ​จะต้อง​เหยียบ​แป้น​เบรก​ด้วย ซึ่ง​จะ​ทำ​ให้​สามารถ​หลีกเลี่ยง​การ​ชน​ได้​ถึงแม้ว่า​ความเร็ว​จะ​แตกต่าง​กัน​มาก​กกว่า 15 กม./ชม. ก็ตาม

เมื่อ​มี​การ​สั่งงาน​ฟังก์ชั่น​และ​ทำ​การ​เบรก แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะแสดง ข้อความ เพื่อ​ยืนยัน​ว่า​ฟังก์ชั่น​นั้น​กำลัง​ทำงานอยู่/ได้รับ​การ​สั่ง​ให้​ทำงานแล้ว

บันทึก

เมื่อ City Safety™ สั่งงาน​เบรก ไฟ​เบรก​จะ​ติดสว่าง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่