การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ - ฟังก์ชัน​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​ฟังก์ชัน​หนึ่งใน Driver Alert System โดย​ใน​บางครั้ง​จะเรียกว่า LKA (Lane Keeping Aid)

ฟังก์ชัน​นี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ใช้​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​กรณี​ที่​รถ​เคลื่อนที่​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​ใน​บางสถานการณ์

ปิด​และเปิด

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​ทำงาน​ภายใน​ช่วงความเร็ว 65-200 กม./ชม. บน​ถนน​ที่​มี​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ที่ชัดเจน ฟังก์ชัน​จะ​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ชั่วคราว​บน​ถนน​แคบ​ซึ่ง​มี​ระยะ​ระหว่าง​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​น้อยกว่า 2.6 เมตร

กด​ปุ่ม​ใน​คอนโซล​กลาง​เพื่อ​สั่งงาน​หรือ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของฟังก์ชัน ไฟ​ภายใน​ปุ่ม​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​เมื่อ​ฟังก์ชัน​ทำงานอยู่

การ​เลือกใช้​อุปกรณ์​หลาย​ตัว​อาจ​ทำ​ให้​ไม่​มี​ที่​ว่าง​สำหรับ​ปุ่มเปิด/ปิด​ใน​คอนโซล​กลาง ใน​กรณี​นี้ การ​ควบคุม​การ​ทำงาน​ของ​ฟังก์ชัน​จะ​สามารถ​ทำ​ได้​โดย​ใช้​ระบบเมนู MY CARMY CAR ของรถ ที่นี่ ให้​ดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • ค้นหา Lane Keeping Aid จากนั้น​เลือก เปิด หรือ ปิด

นอกจากนี้ สา​มาร​ทำ​การ​เลือก​ต่อไปนี้​ได้ใน MY CAR:

  • การ​เตือน​ด้วย​การ​สั่น​ของพวงมาลัย - Vibration only – เปิด หรือ ปิด
  • การ​บังคับ​เลี้ยว​แบบ​แอคทีฟ: Steering assist only - เปิด หรือ ปิด
  • การ​เตือน​ทั้ง​สอง​แบบ​พร้อม​การ​สั่น​ของ​พวงมาลัย​และ​การ​บังคับ​เลี้ยว​แบบ​แอคทีฟ: Full function - เปิด หรือ ปิด

การ​บังคับ​เลี้ยว​แบบ​แอคทีฟ

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​พยายาม​รักษา​ให้​รถ​อยู่​ภายใน​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ของ​ช่องทางเดิน​รถนั้นๆ

LKA จะ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​และ​หมุน​พวงมาลัยกลับ

LKA จะ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​และ​หมุน​พวงมาลัยกลับ

ถ้า​รถยนต์​เริ่ม​ชิด​ไป​ทาง​เส้น​แบ่ง​ด้านซ้าย​หรือ​ด้านขวา​ของ​ช่องทางเดิน​รถ​และ​ไม่​มี​การ​สั่งงาน​ไฟ​เลี้ยว รถ​จะ​ถูก​ดึง​กลับ​เข้า​ไป​ใน​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ

การ​เตือน​ด้วย​การ​สั่น​ของพวงมาลัย

LKA จะ​หมุน​พวงมาลัย​และ​เตือน​คนขับ​ด้วย​การ​สั่นพวงมาลัยภาพ​จะ​แสดง​การ​สั่นเตือน 3 รูปแบบ​เมื่อ​รถ​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ

LKA จะ​หมุน​พวงมาลัย​และ​เตือน​คนขับ​ด้วย​การ​สั่นพวงมาลัย

ภาพ​จะ​แสดง​การ​สั่นเตือน 3 รูปแบบ​เมื่อ​รถ​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดินรถ

ถ้า​รถ​วิ่ง​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​เตือน​คนขับ​โดย​ใช้​การ​สั่นสะเทือน​เป็น​จังหวะ​ของพวงมาลัย ซึ่ง​จะ​เกิดขึ้น​โดย​ไม่​คำนึงถึง​ว่า​รถ​จะ​มี​การ​บังคับ​เลี้ยว​แบบ​แอค​ทีฟ​หรือไม่ โดย​ส่ง​แรงบิด​ไป​ยัง​พวงมาลัยเล็กน้อย

การ​เข้า​โค้ง​แบบ​ได​นามิก

LKA ไม่​ทำงาน​ใน​โค้ง​หักศอก

LKA ไม่​ทำงาน​ใน​โค้ง​หักศอก

ใน​บาง​กรณี การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​ยอม​ให้​รถ​วิ่ง​ข้าม​เส้น​แบ่ง​ช่อง​ทางเดิน​รถ​ได้​โดย​ไม่​เข้า​ควบคุม​รถ และ​ไม่​มี​การ​เตือน​โดย​การ​สั่นสะเทือน​ของพวงมาลัย ตัวอย่าง​ของ​กรณี​นี้​ได้แก่ การ​ใช้​ช่องทางเดิน​รถ​ถัดไป​ใน​การ​เข้า​โค้ง​แบบ​ได​นามิก​เมื่อ​ถนน​โล่ง เป็นต้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่