การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ - ข้อจำกัด

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​ฟังก์ชัน​หนึ่งใน Driver Alert System โดย​ใน​บางครั้ง​จะเรียกว่า LKA (Lane Keeping Aid)

ฟังก์ชัน​นี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ใช้​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​กรณี​ที่​รถ​เคลื่อนที่​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​ใน​บางสถานการณ์

บันทึก

ใน​บางสถานการณ์ LKA อาจ​พบว่า​เป็น​การ​ยาก​ที่​จะ​เข้า​ช่วยเหลือ​คนขับ​อย่าง​ถูกต้อง ใน​กรณี​นี้​ขอ​แนะนำ​ให้​ปิด​การทำงาน LKA

ตัวอย่าง​ของ​สถานการณ์​ดังกล่าว​อาจเป็น:

  • การ​ซ่อมถนน
  • สภาพ​ถนน​ใน​ฤดูหนาว
  • พื้นผิว​ถนน​ไม่ดี
  • ลักษณะ​การ​ขับ​ขี่​แบบ​สมบุกสมบันมากๆ
  • อากาศ​ไม่​ดี​และ​ทัศน​วิสัยลดลง

มือ​อยู่​บนพวงมาลัย

เพื่อให้​การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​ทำงาน​ได้ มือ​ทั้ง​สอง​ข้าง​คนขับ​จะต้อง​จับ​อยู่​บนพวงมาลัย LKA จะ​ตรวจสอบ​สภาพ​นี้​อยู่​ตลอดเวลา ถ้า​ตรวจ​ไม่​พบ​มือ​ทั้ง​สอง​ข้างบน​พวงมาลัย จะ​มี​ข้อความ​แสดง​ขึ้น​เพื่อ​แจ้ง​ให้​คนขับ​ทำ​การ​ควบคุม​พวงมาลัย​รถ​อย่างเต็มที่

ถ้า​คนขับ​ไม่​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อความ​แจ้ง​ให้​เริ่ม​เข้า​ควบคุม​พวงมาลัย ฟังก์ชัน​การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​จะ​เข้า​สู่​โหมดส​แตนด์​บาย และ​อยู่​ใน​โหมด​นี้​จนกว่า​คนขับ​จะ​เริ่ม​เข้า​ควบคุม​พวงมาลัย​อีกครั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่