การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ - สัญลักษณ์​และข้อความ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​ฟังก์ชัน​หนึ่งใน Driver Alert System โดย​ใน​บางครั้ง​จะเรียกว่า LKA (Lane Keeping Aid)

ฟังก์ชัน​นี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ใช้​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​กรณี​ที่​รถ​เคลื่อนที่​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​ใน​บางสถานการณ์

ใน​สถานการณ์​ที่​ไม่​มีฟังก์ชัน LKA หรือ​ฟังก์ชัน​หยุด​ทำงาน อาจ​มี​สัญลักษณ์​พร้อม​กับ​ข้อความ​อธิบาย​แสดง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม ให้​ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​ที่​ให้​ไว้​ตาม​ความเหมาะสม

ตัวอย่างข้อความ:

สัญลักษณ์สัญลักษณ์​ใน​ตาราง​เป็น​เพียง​ตัวอย่าง​เท่านั้น สัญลักษณ์​ที่​แสดง​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​อาจ​มี​ลักษณะ​แตกต่าง​ออกไปเล็กน้อย

ข้อความ

ความหมาย

Windscreen sensors blocked See manual

เซ็นเซอร์​ของ​กล้อง​ถูก​ยกเลิก​การ​ทำงานชั่วคราว

จะ​แสดง​ขึ้น​ใน​กรณี​ที่​มี​หิมะ น้ำแข็ง​หรือ​สิ่ง​สกปรก​บน​กระจก​บัง​ลม เป็นต้น

  • ทำ​ความ​สะอาด​พื้นผิว​ของ​กระจก​บัง​ลม​หน้า​เซ็นเซอร์​ของกล้อง

อ่าน​เกี่ยวกับ​ข้อจำกัด​ของ​เซ็นเซอร์​แบบ​กล้อง ดูที่ ระบบ​เตือน​การชน - ข้อจำกัด​ของ​เซ็นเซอร์​แบบกล้อง และ ระบบ​เตือน​การชน - การทำงาน

Lane Keeping Aid Service required

ระบบ​ถูก​ยกเลิก​การทำงาน

  • ให้​ไป​ที่​ศูนย์บริการ​ถ้า​ข้อความ​ยังคง​แสดง​อยู่ ขอ​แนะนำ​ให้​ใช้​ศูนย์บริการ​ของ​วอล​โว่​ที่​ได้รับ​การแต่งตั้ง

Lane Keeping Aid Interrupted

LKA ถูก​ตั้ง​ค่า​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย สัญลักษณ์​เส้น​ต่างๆ ของ LKA จะ​แสดง​ขึ้น​เมื่อ​ฟังก์ชัน​เริ่ม​ทำงาน​อีกครั้ง


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่