ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

การ​ช่วยเหลือคนขับ

3 ผลลัพธ์

Hill Descent Control (HDC)

HDC สามารถ​เปรียบเทียบ​ได้​กับ​การ​เบรก​ด้วย​เครื่องยนต์อัต​โนมติ เมื่อ​ท่าน​ผ่อน​คันเร่ง​เมื่อ​ขับ​รถ​ลง​เนิน โดย​ปกติ​แล้ว​รถ​จะ​ถูก​ชะลอ​ความเร็ว​โดย​การ​ที่​เครื่องยนต์​พยายาม​เข้าถึง​ความเร็ว​เดิน​เบา​ต่ำ ที่​เรียกว่า​การ​เบรก​ด้วยเครื่องยนต์ ยิ่ง​ถนน​ลาด​ชัน​มาก​ขึ้น และ​มี​น้ำหนัก​บรรทุก​ใน​รถ​มาก​ขึ้น​เท่าใด รถ​จะ​วิ่ง​ด้วย​ความ​เฉื่อย​ด้วย​ความเร็ว​มาก​ขึ้น​เท่านั้น ถึงแม้ว่า​จะ​มี​การ​เบรก​ด้วย​เครื่องยนต์​ก็​ตาม ฟังก์ชัน HDC จะ​ทำ​การ​ชดเชย​สำหรับ​กรณี​นี้​โดย​การ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​ด้วย​การ​เบรก​โดยอัตโนมัติ

แรง​บังคับ​เลี้ยว​แบบ​ปรับได้

พวงมาลัย​เพาเวอร์​แบบ​ขึ้นกับ​ความเร็ว​จะ​ทำ​ให้​แรง​บังคับ​เลี้ยว​จะ​เพิ่มขึ้น​ตาม​ความเร็ว​รถ​เพื่อให้​คนขับ​รู้สึก​ถึง​สภาพ​ถนน​ได้​ดีขึ้น

เซ็นเซอร์เรดาร์

การ​ทำงาน​ของ​เซ็นเซอร์​เรดาร์​คือ ตรวจจับ​รถ​หรือ​ยานพาหนะ​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่​กว่า​ที่​ไป​ใน​ทิศทาง​เดียวกัน​ใน​เลนเดียวกัน