ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

Park Assist

14 ผลลัพธ์

ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะจอด (PAP)* - ข้อจำกัด

ระบบ​ช่วย​ขณะจอด (PAP – Park Assist Pilot) จะ​ช่วย​คนขับ​ในขณะ​จอด​รถ โดย​ใน​ขั้น​แรก​จะ​ตรวจสอบ​ว่า​พื้นที่​ที่​จะ​เข้า​จอด​ใหญ่​พอ​หรือไม่ และ​จากนั้น​จะ​หมุน​พวงมาลัย​และ​บังคับ​รถ​เข้า​ไป​ใน​ที่จอด

ระบบ​ช่วย​จอดรถ* - การ​ทำ​ความ​สะอาดเซ็นเซอร์

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​เป็น​ตัว​ช่วย​ใน​การ​จอดรถ สัญญาณเสียง​พร้อม​ทั้ง​สัญลักษณ์​บน​หน้าจอ​แสดง​ของ​คอนโซล​กลาง​จะ​ระบุ​ระยะ​ถึง​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ตรวจพบ เซ็นเซอร์​ของ​ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​จะต้อง​ได้รับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​เป็น​ประจำ เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​เซ็นเซอร์​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​ถูกต้อง ให้​ทำ​ความ​สะอาด​ด้วย​น้ำ​และ​แชมพู​ล้างรถ

ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะจอด (PAP)*

ระบบ​ช่วย​ขณะจอด (PAP – Park Assist Pilot) จะ​ช่วย​คนขับ​ในขณะ​จอด​รถ โดย​ใน​ขั้น​แรก​จะ​ตรวจสอบ​ว่า​พื้นที่​ที่​จะ​เข้า​จอด​ใหญ่​พอ​หรือไม่ และ​จากนั้น​จะ​หมุน​พวงมาลัย​และ​บังคับ​รถ​เข้า​ไป​ใน​ที่จอด

ระบบ​ช่วยจอด* - การ​แสดง​ความผิดปกติ

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​เป็น​ตัว​ช่วย​ใน​การ​จอดรถ สัญญาณเสียง​พร้อม​ทั้ง​สัญลักษณ์​บน​หน้าจอ​แสดง​ของ​คอนโซล​กลาง​จะ​ระบุ​ระยะ​ถึง​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ตรวจพบ

กล้อง​ช่วยจอด - ข้อจำกัด

กล้อง​ช่วย​จอด​เป็น​ระบบ​ช่วยเหลือ​อย่าง​หนึ่ง โดย​จะ​ทำงาน​เมื่อ​เข้า​เกียร์​ถอยหลัง

ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะจอด (PAP)* - สัญลักษณ์​และข้อความ

ระบบ​ช่วย​ขณะจอด (PAP – Park Assist Pilot) จะ​ช่วย​คนขับ​ในขณะ​จอด​รถ โดย​ใน​ขั้น​แรก​จะ​ตรวจสอบ​ว่า​พื้นที่​ที่​จะ​เข้า​จอด​ใหญ่​พอ​หรือไม่ และ​จากนั้น​จะ​หมุน​พวงมาลัย​และ​บังคับ​รถ​เข้า​ไป​ใน​ที่จอด

ระบบ​ช่วยจอด*

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​เป็น​ตัว​ช่วย​ใน​การ​จอดรถ สัญญาณเสียง​พร้อม​ทั้ง​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​ที่​คอนโซล​กลาง​จะ​ระบุ​ระยะ​ถึง​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ตรวจพบ

กล้อง​ช่วยจอด - การ​ตั้งค่า

กล้อง​ช่วย​จอด​เป็น​ระบบ​เสริม​ซึ่ง​จะ​ทำงาน​เมื่อ​เข้า​เกียร์​ถอยหลัง

กล้อง​ช่วยจอด

กล้อง​ช่วย​จอด​เป็น​ระบบ​เสริม​ซึ่ง​จะ​ทำงาน​เมื่อ​เข้า​เกียร์​ถอยหลัง

ระบบ​ช่วยจอด* - ฟังก์ชัน​การทำงาน

ระบบ​ช่วย​จอด​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สตาร์ต​เครื่องยนต์ ไฟ​ใน​ปุ่ม เปิด/ปิด จะ​ติด​สว่างขึ้น หาก​ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​ถูก​ปิด​โดย​ใช้​ปุ่ม หลอดไฟ​จะดับ

ระบบ​ช่วยจอด* - เดินหน้า

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​เป็น​ตัว​ช่วย​ใน​การ​จอดรถ สัญญาณเสียง​พร้อม​ทั้ง​สัญลักษณ์​บน​หน้าจอ​แสดง​ของ​คอนโซล​กลาง​จะ​ระบุ​ระยะ​ถึง​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ตรวจพบ ระบบ​ช่วย​จอด​จะ​ทำงาน​โดย​อัตโนมัติ​เมื่อ​สตาร์ต​เครื่องยนต์ ไฟ​ใน​ปุ่ม เปิด/ปิด จะ​ติด​สว่างขึ้น หาก​ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​ถูก​ปิด​โดย​ใช้​ปุ่ม หลอดไฟ​จะดับ

ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะจอด (PAP)* - การทำงาน

ระบบ​ช่วย​ขณะจอด (PAP – Park Assist Pilot) จะ​ช่วย​คนขับ​ในขณะ​จอด​รถ โดย​ใน​ขั้น​แรก​จะ​ตรวจสอบ​ว่า​พื้นที่​ที่​จะ​เข้า​จอด​ใหญ่​พอ​หรือไม่ และ​จากนั้น​จะ​หมุน​พวงมาลัย​และ​บังคับ​รถ​เข้า​ไป​ใน​ที่จอด

ระบบ​ช่วยจอด* - ถอยหลัง

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​เป็น​ตัว​ช่วย​ใน​การ​จอดรถ สัญญาณเสียง​พร้อม​ทั้ง​สัญลักษณ์​บน​จอแสดงผล​ที่​คอนโซล​กลาง​จะ​ระบุ​ระยะ​ถึง​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ตรวจพบ

ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะจอด (PAP)* - ฟังก์ชัน​การทำงาน

ระบบ​ช่วย​ขณะจอด (PAP – Park Assist Pilot) จะ​ช่วย​คนขับ​ในขณะ​จอด​รถ โดย​ใน​ขั้น​แรก​จะ​ตรวจสอบ​ว่า​พื้นที่​ที่​จะ​เข้า​จอด​ใหญ่​พอ​หรือไม่ และ​จากนั้น​จะ​หมุน​พวงมาลัย​และ​บังคับ​รถ​เข้า​ไป​ใน​ที่จอด