Park Assist

กล้อง​ช่วยจอด - การ​ตั้งค่า

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

กล้อง​ช่วย​จอด​เป็น​ระบบ​เสริม​ซึ่ง​จะ​ทำงาน​เมื่อ​เข้า​เกียร์​ถอยหลัง

สั่งงาน​กล้อง​ที่​ปิด​ใช้​งานอยู่

ถ้า​ปิด​ใช้​งาน​ฟังก์ชัน​กล้อง​เมื่อ​เข้า​เกียร์​ถอย​หลัง​ไว้ จะ​สามารถ​สั่งงาน​ได้​ด้วย​วิธีต่อไปนี้:

เมนู​แหล่งข้อมูลหลักสำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​ระบบ​เมนู โปรด​ดู​ที่​เอกสาร​ข้อมูล​เสริมของ Sensus Infotainment

เมนู​แหล่งข้อมูลหลัก

สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม​เกี่ยวกับ​ระบบ​เมนู โปรด​ดู​ที่​เอกสาร​ข้อมูล​เสริมของ Sensus Infotainment

 1. กด EXITยาวหนึ่่ง​ครั้ง​หรือ​สอง​ครั้ง​เพื่อ​เข้า​ไป​ที่​เมนู​แหล่งข้อมูลหลัก
 2. หมุน​ไป​ที่ตัวเลือก "กล้อง​" โดยใช้ TUNE แล้วกด OK/MENU
 3. ใน​เมนูต่อไปนี้: - หมุนไป​ยัง​กล้อง​ที่​ต้องการ​โดยใช้ TUNE แล้วกด OK/MENU- หน้าจอจะ​แสดง​ภาพ​ของ​กล้อง​ในขณะนั้น

ตัวเลือก*

รถ​ที่​มี​กล้อง​ด้านหน้า​จะ​มีปุ่ม CAM บน​แผง​ควบคุม​สภาพอากาศ

ตำแหน่ง​ของ​ปุ่ม​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ตัวเลือก​สำหรับ​อุปกรณ์อื่นๆ

ตำแหน่ง​ของ​ปุ่ม​อาจ​แตกต่าง​กัน​ออกไป​โดย​ขึ้นอยู่​กับ​ตัวเลือก​สำหรับ​อุปกรณ์อื่นๆ

 • กด CAM เพื่อ​สั่งงานกล้อง - หน้าจอจะ​แสดง​ภาพ​ของ​กล้อง​ในขณะนั้น

ใน​การ​เปลี่ยน​ภาพ​ระหว่าง​กล้อง​ช่วย​ถอย​หลัง​กับ​กล้องด้านหน้า:

 • กด CAM หรือหมุน TUNE

เปลี่ยน​การ​ตั้งค่า

การ​ตั้ง​ค่า​เริ่มต้น​คือ​กล้อง​จะ​ทำงาน​เมื่อ​เข้า​เกียร์​ถอยหลัง

การ​ตั้ง​ค่า​สำหรับ​กล้อง​ช่วย​ขณะ​จอด​สามารถ​เปลี่ยน​ได้​เมื่อ​หน้าจอ​มุมมอง​ของกล้อง:

 1. กด OK/MENU เมื่อ​ภาพ​ของ​กล้อง​แสดงขึ้น - หน้าจอจะ​เปลี่ยนไป​ยัง​เมนู​ซึ่ง​มี​ตัวเลือก​หลายตัวเลือก
 2. หมุน​ไป​ยัง​ตัวเลือก​ที่​ต้องการ​โดยใช้ TUNE
 3. เน้น​ตัวเลือก​โดย​การกด OK/MENU หนึ่ง​ครั้ง แล้ว​กลับ​ออกไป​โดยใช้ EXIT

คาน​ลากพ่วง

ท่าน​สามารถ​ใช้​กล้อง​ช่วย​ได้​ในขณะ​ที่​มี​รถ​พ่วงอยู่ ท่าน​สามารถ​แสดง​เส้น​ช่วย​จอด​สำหรับ​แนว​คาน​ลาก​พ่วง​ไป​ยัง​รถ​พ่วง​ได้​ใน​ลักษณะเดียวกับ"เส้นแนวล้อ"

ตัวเลือก​ที่​สามารถ​เลือก​ได้​คือ​ตัวเลือก​ระหว่าง​การแสดง "เส้นแนวล้อ​" หรือ​เส้นแนว​คาน​ลากพ่วง - ตัวเลือก​สอง​ตัวเลือกนี้ไม่​สามารถ​แสดง​พร้อม​กันได้

 1. กด OK/MENU เมื่อ​แสดง​มุมมอง​ของกล้อง
 2. หมุน​ไป​ยังตัวเลือก Tow bar trajectory guide line โดยใช้ TUNE
 3. เน้น​ตัวเลือก​โดย​การกด OK/MENU หนึ่ง​ครั้ง แล้ว​กลับ​ออกไป​โดยใช้ EXIT

ภาพขยาย

ถ้า​จำเป็นต้อง​ทำ​การ​เลื่อน​รถ​อย่าง​แม่นยำ จะ​สามารถ​ขยาย​ภาพ​ของ​กล้อง​ด้านหลังได้:

 • กด CAM หรือหมุน TUNE- กด/หมุน​ซ้ำ​เพื่อ​เปลี่ยน​กลับไป​ยัง​มุมมองปกติ

ถ้า​มี​ตัวเลือก​เพิ่มเติม​อีก ตัวเลือก​จะ​แสดง​เป็นวงรอบ - ให้กด/หมุนจนกระทั่ง​ภาพ​ของ​กล้อง​ที่้​ต้องการ​แสดงขึ้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่