Park Assist

ระบบ​ช่วย​จอดรถ* - การ​ทำ​ความ​สะอาดเซ็นเซอร์

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​เป็น​ตัว​ช่วย​ใน​การ​จอดรถ สัญญาณเสียง​พร้อม​ทั้ง​สัญลักษณ์​บน​หน้าจอ​แสดง​ของ​คอนโซล​กลาง​จะ​ระบุ​ระยะ​ถึง​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ตรวจพบ

เซ็นเซอร์​ของ​ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​จะต้อง​ได้รับ​การ​ทำ​ความ​สะอาด​เป็น​ประจำ เพื่อให้​แน่ใจ​ว่า​เซ็นเซอร์​สามารถ​ทำงาน​ได้​อย่าง​ถูกต้อง ให้​ทำ​ความ​สะอาด​ด้วย​น้ำ​และ​แชมพู​ล้างรถ

ตำแหน่ง​เซ็นเซอร์ด้านหน้า

ตำแหน่ง​เซ็นเซอร์ด้านหน้า

ตำแหน่ง​เซ็นเซอร์ด้านหลัง

ตำแหน่ง​เซ็นเซอร์ด้านหลัง

บันทึก

สิ่งสกปรก​, น้ำแข็ง​และ​หิมะ​ที่​ปิดบัง​เซ็นเซอร์​จะ​ทำ​ให้​ประสิทธิภาพ​การ​ทำงาน​ลดลง​และ​อาจ​ไป​กีด​ขวาง​การ​วัดได้


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่