Park Assist

ระบบ​ช่วย​นำ​ทาง​ขณะจอด (PAP)* - ฟังก์ชัน​การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ช่วย​ขณะจอด (PAP – Park Assist Pilot) จะ​ช่วย​คนขับ​ในขณะ​จอด​รถ โดย​ใน​ขั้น​แรก​จะ​ตรวจสอบ​ว่า​พื้นที่​ที่​จะ​เข้า​จอด​ใหญ่​พอ​หรือไม่ และ​จากนั้น​จะ​หมุน​พวงมาลัย​และ​บังคับ​รถ​เข้า​ไป​ใน​ที่จอด

แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​จะ​ใช้สัญลักษณ์​, ภาพกราฟิก และ​ข้อความ​ใน​การ​แจ้ง​ให้​ทำ​การ​ดำเนินการต่างๆ

บันทึก

ฟังก์ชัน PAP จะ​ทำ​การ​วัด​ระยะห่าง​และ​หมุน​พวงมาลัย โดย​หน้าที่​ของ​คนขับ​ก็​คือ ปฏิบัติ​ตาม​คำแนะนำ​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม และ​เลือกเกียร์ (ถอยหลัง/เดินหน้า), ควบคุมความเร็ว​, เบรก และ​หยุดรถ

PAP จะ​สามารถ​ทำงาน​ได้​เมื่อ​สภาพ​ต่างๆ เป็นไป​ตาม​เงื่อนไข​ต่อไปนี้​เมื่อ​สตาร์ตเครื่องยนต์:

 • จะต้อง​ไม่​มี​การ​เข้า​แทรก​การ​ทำงาน​โดยฟังก์ชัน ABS

  (Anti-lock Braking System) - ระบบ​เบรก​แบบ​ป้องกัน​ล้อล็อค

  หรือ ESC

  (Electronic Stability Control) - ระบบเสถียรภาพ

  ใน​ระหว่าง​ที่ฟังก์ชัน PAP กำลัง​ทำงาน​อยู่ ฟังก์ชัน​เหล่านี้​อาจ​ทำงาน​ใน​บาง​สถานการณ์ เช่น เมื่อ​อยู่​บน​ทาง​ลาด​ชัน​หรือ​บน​พื้นผิว​ที่​ลื่น เป็น​ต้น สำหรับ​ข้อมูล​เพิ่มเติม โปรด​ดู​ใน​ส่วนเกี่ยวกับ เบรกเท้า และ ระบบเสถียรภาพ ESC
 • ไม่​มี​การ​เชื่อมต่อ​รถ​พ่วง​เข้า​กับรถ
 • ความเร็ว​รถ​จะต้อง​ต่ำกว่า 50 กม./ชม.
หลักการ​ทำงานของ PAP

หลักการ​ทำงานของ PAP

PAPฟังก์ชั่น จะ​ทำ​การ​จอด​รถ​โดย​ใช้​ขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ฟังก์ชัน​นี้​จะ​ตรวจหา​ช่อง​จอด​รถ​และ​วัด​ขนาด​ของ​ช่อง​นั้น ใน​ระหว่าง​การ​วัด ความเร็ว​ต้อง​ไม่เกิน 30 กม./ชม.
 2. รถ​จะ​ถูก​บังคับ​เข้า​ไป​ใน​ช่อง​จอด​ในขณะ​ที่​ถอยหลัง
 3. รถ​จะ​ถูก​จัด​ตำแหน่ง​ให้​อยู่​ภาย​ช่อง​จอด​รถ​อย่าง​เหมาะสม​โดย​การ​เดินหน้า​และ​ถอยหลัง

สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่