Park Assist

ระบบ​ช่วยจอด* - การ​แสดง​ความผิดปกติ

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

ระบบ​ช่วย​จอด​รถ​เป็น​ตัว​ช่วย​ใน​การ​จอดรถ สัญญาณเสียง​พร้อม​ทั้ง​สัญลักษณ์​บน​หน้าจอ​แสดง​ของ​คอนโซล​กลาง​จะ​ระบุ​ระยะ​ถึง​สิ่ง​กีด​ขวาง​ที่​ตรวจพบ

ถ้า​สัญลักษณ์​แสดง​ข้อมูล​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ติด​สว่าง​ค้าง​ไว้ และ​มีข้อความ Park Assist System Service required แสดง​ขึ้น นั่น​หมายความ​ว่า​ระบบ​ช่วย​ขณะ​จอด​ปิดทำงาน

สำคัญ

ใน​บาง​สถาน​กรณ์​เซ็นเซอร์​การ​จอด​อาจ​ส่ง​สัญญาณ​เตือน​ที่​ผิดพลาด​ได้ เนื่องจาก​เสียง​ภายนอก​ซึ่ง​มี​ความถี่​ของ​คลื่น​เสียง​ตรง​กับ​ความถี่​ที่​กระตุ้น​การ​ทำงาน​ของระบบ

เช่น เสียงแตร​, ยาง​เปียก​บนถนนราดยาง​, เบรก​ลม และ​เสียง​ท่อ​ไอ​เสีย​จาก​รถจักรยานยนต์ เป็นต้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่