ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

ระบบ​เตือนคนขับ

5 ผลลัพธ์

Driver Alert Control (DAC) *

DAC มี​จุดประสงค์​เพื่อ​ดึง​ความ​สนใจ​ของ​คนขับ​เมื่อ​คนขับ​เริ่ม​ขับ​รถ​ใน​ลักษณะ​ที่​ผิดปกติ เช่น อาจ​เนื่องจาก​มี​สิ่งรบกวน​สมาธิ หรือ​เริ่ม​มี​อาการ​ง่วง​นอน เป็นต้น

ระบบ​เตือนคนขับ*

Driver Alert System มี​จุดประสงค์​เพื่อ​ช่วย​คนขับ​ที่​ความสามารถ​ใน​การ​ขับ​ขี่​ได้​ลดลง หรือ​คนขับ​ที่​ได้​ขับ​ออก​นอก​เลน​ที่​กำลัง​ขับ​ขี่​อยู่​โดย​ไม่ได้ตั้งใจ

Driver Alert Control (DAC)* - สัญลักษณ์​และข้อความ

ระบบ​เตือนคนขับ - DAC สามารถ​แสดง​สัญลักษณ์​และ​ข้อความ​ต่างๆ ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม หรือ​ใน​จอ​แสดง​ของ​คอนโซล​กลาง​ใน​สภาพ​ที่​ต่างกันได้

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดินรถ*

การ​ช่วย​รักษา​ช่องทางเดิน​รถ​เป็น​ฟังก์ชัน​หนึ่งใน Driver Alert System โดย​ใน​บางครั้ง​จะเรียกว่า LKA (Lane Keeping Aid) ฟังก์ชัน​นี้​ได้รับ​การ​ออกแบบ​ให้​ใช้​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​ถนน​สาย​หลัก เพื่อ​ลด​ความ​เสี่ยง​ใน​กรณี​ที่​รถ​เคลื่อนที่​ออก​นอก​ช่องทางเดิน​รถ​ของ​ตัวเอง​ใน​บางสถานการณ์

Driver Alert Control (DAC)* - การทำงาน

การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ สามารถ​ทำ​ได้​ที่​จอแสดงผล​ที่​แผง​คอนโซล​กลาง​ผ่าน​ทาง​ระบบเมนู