ระบบ​เตือนคนขับ

Driver Alert Control (DAC)* - การทำงาน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

การ​ตั้ง​ค่า​ต่างๆ สามารถ​ทำ​ได้​ที่​จอแสดงผล​ที่​แผง​คอนโซล​กลาง​ผ่าน​ทาง​ระบบเมนู

เปิด/ปิด

ท่าน​สามารถ​ตั้งฟังก์ชัน Driver Alert ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บาย​ได้​ใน​ระบบเมนู MY CAR:

  • มี​เครื่องหมาย​อยู่​ใน​กล่อง​กาเครื่องหมาย - เปิด​ใช้​งานฟังก์ชัน
  • ไม่​มี​เครื่องหมาย​อยู่​ใน​กล่อง​กาเครื่องหมาย - ปิด​ใช้​งานฟังก์ชัน

การทำงาน

Driver Alert จะ​เริ่ม​เมื่อ​ความเร็ว​สูงเกิน 65 กม./ชม. และ​จะ​ยังคง​ทำงาน​อยู่​ต่อไป​หาก​ความเร็ว​ยังคง​สูงกว่า 60 กม./ชม.

ถ้า​การ​ขับ​ขี่​รถ​เริ่ม​มี​ลักษณะ​ที่​ผิดปกติ ระบบ​จะ​เตือน​คนขับ​ด้วย​สัญญาณเสียง​พร้อมกับข้อความDriver Alert Time for a break - ซึ่ง​สัญลักษณ์​ที่​เกี่ยวข้อง​นี้​จะ​ติด​สว่าง​ขึ้น​ใน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวม​ใน​เวลา​เดียวกันด้วย หลังจาก​ช่วงเวลา​หนึ่ง การ​เตือน​จะ​เกิดขึ้น​ซ้ำ​หาก​ความสามารถ​ใน​การ​ขับ​รถ​ไม่​ดีขึ้น

สัญลักษณ์​เตือน​จะ​หายไปเมื่อ:

  • กดปุ่ม OK บน​คัน​สวิตช์ด้านซ้าย

คำเตือน

ควร​เอา​ใจ​ใส่​กับ​สัญญาณ​เตือน​อย่าง​เอา​จริง​เอา​จัง เนื่องจาก​คนขับ​ที่​ง่วง​นอน​มักจะ​ไม่​รู้​ถึง​ภาวะ​ของตนเอง

ใน​กรณี​ที่​มี​สัญญาณ​เตือน​หรือ​คนขับ​มี​อาการ​เหนื่อย​ล้า ให้​หยุด​รถ​อย่าง​ปลอดภัย​โดยเร็ว​ที่สุด แล้วพัก

จาก​การ​วิจัย​พบว่า​การ​ขับ​รถ​เมื่อ​มี​อาการ​เหนื่อย​ล้า​จะ​มี​อันตราย​เท่ากับ​การ​ขับ​ขี่​ภายใต้​ผลกระทบ​จากแอลกอฮอล์


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่