ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

13 ผลลัพธ์

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่* - กลับไป​ใช้​ความเร็ว​ที่ตั้งไว้

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC – Cruise Control) จะ​ช่วย​ให้​คนขับ​สามารถ​รักษา​ความเร็ว​ให้​อยู่​ใน​ระดับ​ที่คงที่ หลังจาก การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ชั่วคราว​และ​โหมดส​แตนบายด์ จะ​สามารถ​กลับไป​ใช้​ความเร็ว​ที่ตั้ง​ไว้​อีก​ครั้งได้

ตัว​จำกัดความเร็ว * - การ​ยกเลิก​การทำงาน

(Speed Limiter) ถือ​ได้​ว่า​เป็น​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​ในขณะ​ถอย​หลัง คนขับ​จะ​ใช้​คันเร่ง​ใน​การ​ควบคุม​ความเร็ว แต่​จะ​มี​การ​ป้องกัน​ไม่ให้​ใช้​ความเร็ว​ที่​สูง​กว่า​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้​ล่วงหน้า​ของ​ตัว​จำกัด​ความเร็ว​โดย​ไม่ตั้งใจ

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่* - ยกเลิก​การทำงาน

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC – Cruise Control) ช่วย​คนขับ​ใน​การ​รักษา​ความเร็ว​ให้​อยู่​ใน​ระดับ​ที่คงที่

ตัว​จำกัดความเร็ว - การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ชั่วคราว​และ​โหมดส​แตนด์บาย*

(Speed Limiter) ถือ​ได้​ว่า​เป็น​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​ในขณะ​ถอย​หลัง คนขับ​จะ​ใช้​คันเร่ง​ใน​การ​ควบคุม​ความเร็ว แต่​จะ​มี​การ​ป้องกัน​ไม่ให้​ใช้​ความเร็ว​ที่​สูง​กว่า​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้​ล่วงหน้า​ของ​ตัว​จำกัด​ความเร็ว​โดย​ไม่ตั้งใจ

เซ็นเซอร์เรดาร์

การ​ทำงาน​ของ​เซ็นเซอร์​เรดาร์​คือ ตรวจจับ​รถ​หรือ​ยานพาหนะ​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่​กว่า​ที่​ไป​ใน​ทิศทาง​เดียวกัน​ใน​เลนเดียวกัน

การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ของ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่*ชั่วคราว​และ​โหมดส​แตนด์บาย

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC – Cruise Control) ช่วย​คนขับ​ใน​การ​รักษา​ความเร็ว​ให้​อยู่​ใน​ระดับ​ที่คงที่ ฟังก์ชัน​นี้​สามารถ​หยุด​ทำงาน​ชั่วคราว​และ​ตั้ง​ให้​อยู่​ใน​โหมดส​แตนด์​บายได้

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่* - การ​จัดการความเร็ว

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC – Cruise Control) ช่วย​คนขับ​ใน​การ​รักษา​ความเร็ว​ให้​อยู่​ใน​ระดับ​ที่คงที่ ท่าน​สามารถสั่งงาน​, ตั้ง​ค่า และ​เปลี่ยนแปลง​ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้ได้

เซ็นเซอร์เรดาร์ - ข้อจำกัด

เซ็นเซอร์เรดาร์ จะ​มี​ข้อจำกัด​อยู่​ระดับ​หนึ่ง เช่น เนื่องจาก​พื้นที่​การ​มองเห็น​ที่​จำกัด เป็นต้น

ตัว​จำกัดความเร็ว* - การ​เปลี่ยนความเร็ว

(Speed Limiter) ถือ​ได้​ว่า​เป็น​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​ในขณะ​ถอย​หลัง คนขับ​จะ​ใช้​คันเร่ง​ใน​การ​ควบคุม​ความเร็ว แต่​จะ​มี​การ​ป้องกัน​ไม่ให้​ใช้​ความเร็ว​ที่​สูง​กว่า​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้​ล่วงหน้า​ของ​ตัว​จำกัด​ความเร็ว​โดย​ไม่ตั้งใจ

ตัว​จำกัดความเร็ว*

(Speed Limiter) ถือ​ได้​ว่า​เป็น​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​ในขณะ​ถอย​หลัง คนขับ​จะ​ใช้​คันเร่ง​ใน​การ​ควบคุม​ความเร็ว แต่​จะ​มี​การ​ป้องกัน​ไม่ให้​ใช้​ความเร็ว​ที่​สูง​กว่า​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้​ล่วงหน้า​ของ​ตัว​จำกัด​ความเร็ว​โดย​ไม่ตั้งใจ

ตัว​จำกัดความเร็ว* - เริ่มต้น​ใช้งาน

(Speed Limiter) ถือ​ได้​ว่า​เป็น​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​ในขณะ​ถอย​หลัง คนขับ​จะ​ใช้​คันเร่ง​ใน​การ​ควบคุม​ความเร็ว แต่​จะ​มี​การ​ป้องกัน​ไม่ให้​ใช้​ความเร็ว​ที่​สูง​กว่า​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้​ล่วงหน้า​ของ​ตัว​จำกัด​ความเร็ว​โดย​ไม่ตั้งใจ

ตัว​จำกัดความเร็ว* - สัญญาณ​เตือน​ความเร็ว​สูงเกิน

(Speed Limiter) จะ​ทำงาน​ตรงกัน​ข้าม​กับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่ กล่าวคือ คนขับ​ใช้​คันเร่ง​ใน​การ​ควบคุม​ความเร็ว แต่​จะ​มี​การ​ป้องกัน​ไม่ให้​สูง​กว่าความเร็วที่​เลือก​ไว้ล่วงหน้า/ที่ตั้งไว้ของ​ตัว​จำกัด​ความเร็ว​โดย​ไม่ตั้งใจ

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่*

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC – Cruise Control) จะ​ช่วย​คนขับ​ใน​การ​รักษา​ระดับ​ความเร็ว​ให้​คงที่ ซึ่ง​ทำ​ให้​การ​ขับ​ขี่​บน​ทาง​ด่วน​หรือ​บน​ถนน​ที่​เป็น​ทางตรง​ใน​สภาพ​การจราจร​ที่​คล่องตัว​ผ่อน​คลาย​มากขึ้น