ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

13 ผลลัพธ์

ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่ (CC – Cruise Control) จะ​ช่วย​ให้​คนขับ​สามารถ​รักษา​ความเร็ว​ให้​อยู่​ใน​ระดับ​ที่คงที่ หลังจาก การ​ยกเลิก​การ​ทำงาน​ชั่วคราว​และ​โหมดส​แตนบายด์ จะ​สามารถ​กลับไป​ใช้​ความเร็ว​ที่ตั้ง​ไว้​อีก​ครั้งได้

เซ็นเซอร์เรดาร์ จะ​มี​ข้อจำกัด​อยู่​ระดับ​หนึ่ง เช่น เนื่องจาก​พื้นที่​การ​มองเห็น​ที่​จำกัด เป็นต้น