ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

ตัว​จำกัดความเร็ว* - การ​เปลี่ยนความเร็ว

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

(Speed Limiter) ถือ​ได้​ว่า​เป็น​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่​ในขณะ​ถอย​หลัง คนขับ​จะ​ใช้​คันเร่ง​ใน​การ​ควบคุม​ความเร็ว แต่​จะ​มี​การ​ป้องกัน​ไม่ให้​ใช้​ความเร็ว​ที่​สูง​กว่า​ที่ตั้ง​ค่า​ไว้​ล่วงหน้า​ของ​ตัว​จำกัด​ความเร็ว​โดย​ไม่ตั้งใจ

แป้น​กด​ที่​พวงมาลัย​และ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม​, แบบ​ดิจิตอลและ อนาล็อก

แป้น​กด​ที่​พวงมาลัย​และ​แผง​หน้าปัด​แบบรวม​, แบบ​ดิจิตอลและ อนาล็อก

ตัว​จำกัดความเร็ว - เปิด/ปิด
โหมดส​แตนด์​บาย​จะ​สิ้นสุด​ลง​และ​จะ​ใช้​ความเร็ว​ที่​บันทึก​ไว้​อีกครั้ง
โหมดส​แตนด์บาย
สั่งงาน​และ​ปรับ​ความเร็วสูงสุด
ความเร็ว​ที่เลือก
ตัว​จำกัด​ความเร็วทำงาน

การ​เปลี่ยน​ความเร็ว​ที่​บันทึกไว้

ความเร็ว​สูงสุด​ที่​บันทึก​ไว้​สามารถ​เปลี่ยน​ได้​โดย​การ​กดปุ่ม หรือ เป็น​เวลา​สั้นๆ หรือ​กดค้างไว้

ใน​การปรับ +/- 5 กม./ชม.:

  • ใช้​การ​กด​เป็น​เวลาสั้นๆ: การ​กด​แต่​ละ​ครั้ง​จะ​เป็นการ +/- 5 กม./ชม.

ใน​การปรับ +/- 1 กม./ชม.:

  • กด​ปุ่ม​ค้าง​ไว้​และ​ปล่อย​ปุ่ม​เมื่อ​เครื่องหมาย​บน​แผง​หน้าปัด​แบบ​รวมอยู่​ข้าง​ความเร็ว​สูงสุด​ที่ต้องการ

ค่า​เมื่อ​ทำ​การ​กด​ครั้ง​สุดท้าย​จะ​ถูก​บันทึก​ไว้​ในหน่วยความจำ


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่