ระบบ​ควบคุม​ความเร็วคงที่

ตัว​จำกัดความเร็ว* - สัญญาณ​เตือน​ความเร็ว​สูงเกิน

อัปเดตแล้ว 7/23/2018

(Speed Limiter) จะ​ทำงาน​ตรงกัน​ข้าม​กับ​ระบบ​ควบคุม​ความเร็ว​คงที่ กล่าวคือ คนขับ​ใช้​คันเร่ง​ใน​การ​ควบคุม​ความเร็ว แต่​จะ​มี​การ​ป้องกัน​ไม่ให้​สูง​กว่าความเร็วที่​เลือก​ไว้ล่วงหน้า/ที่ตั้งไว้ของ​ตัว​จำกัด​ความเร็ว​โดย​ไม่ตั้งใจ

บน​ถนน​ที่​ลาด​ชัน แรง​เบรก​โดย​เครื่องยนต์​ของ​ตัว​จำกัด​ความเร็ว​อาจ​ไม่​เพียงพอ และ​รถ​อาจ​มี​ความเร็ว​สูง​กว่า​ค่าสูงสุด​ที่​เลือกไว้ จะ​มี​การ​แจ้ง​เตือน​คนขับ​ด้วย​สัญญาณเสียง​เกี่ยวกับ​สภาวะนี้ สัญญาณ​จะ​ดัง​จนกว่า​คนขับ​จะ​ลด​ความเร็ว​รถ​จน​ต่ำ​กว่า​ความเร็ว​สูงสุด​ที่เลือก

บันทึก

สัญญาณ​เตือน​จะ​ทำงาน​เฉพาะหลังจาก 5 วินาที ถ้า​ความเร็ว​รถ​สูง​เกิน​ที่​กำหนด​ไว้​อย่างน้อย 3 กม./ชม. โดย​ที่​ไม่​มี​ปุ่ม​ใดๆ คือ หรือ ถูก​กด​อยู่​ในช่วง​ครึ่ง​นาที​ก่อน​หน้านั้น


สิ่งนี้ช่วยได้หรือไม่