ศึกษาคู่มือของคุณ

V40 Cross Country
2015 Late

7 ผลลัพธ์

การ​เติมน้ำมัน จาก​ถัง​น้ำมัน​เชื้อเพลิง จะต้อง​ใช้​กรวย​ที่​อยู่​ใต้​ประตู​ที่​พื้น​ใน​บริเวณ​ห้อง​เก็บสัมภาระ